SEO (Optimeiddio Peiriannau Chwilio) Lleol

Os ydw’ch busnes yn canolbwyntio’n lleol, yna bydd SEO lleol yn hynod bwysig i'ch gwefan.

Pam ei fod yn bwysig?

Mae ystadegau Forbes yn dangos pa mor bwysig yw SEO lleol, yn enwedig os ydych yn fusnes sydd a lleoliad penodol, ‘brics a morter. Felly, dylai sicrhau fod eich SEO lleol yn gweithio’n dda i chi roi mwy o refeniw i chi. Mae’n ffordd pwysig ar gyfer darpar gwsmeriaid, a gall effeithio ar eich busnes mewn sawl ffordd:

  • trwy helpu darpar gwsmeriaid i ddod o hyd i’ch busnes
  • trwy ddarparu gwybodaeth i gwsmeriaid posibl y gallent fod eu hangen (megis oriau agor, croeso i gŵn ayyb)
  • trwy helpu i yrru pobl at eich busnes – po fwyaf o wybodaeth a data rydych chi’n eu rhoi iddyn nhw, y mwyaf dibynadwy ac awdurdodol ydych chi
  • yn rhoi’r gallu i ddarpar gwsmeriaid gysylltu â chi yn gyflym ac yn hawdd

Beth a gynhwysir o fewn SEO lleol?

Tra’n weithio gyda chi ar eich SEO lleol, byddem yn edrych i wella (neu hyd yn oed sefydlu) y canlynol:

  • Eich tudalen Google My Business a chyfeiriaduron ar-lein eraill ar gyfer peiriannau chwilio
  • Sicrhau bod Enw, Cyfeiriad a Rhif ffon eich busnes yn gyson ar draws cyfeirlyfrau ar-lein
  • Adolygu’r atgyfeiriadau o’ch Google Analytics neu offeryn dadansoddeg arall i sicrhau bod y dolenni neu’r dyfyniadau yn gywir
  • Edrych ar sut i gynyddu nifer yr adolygiadau rydych chi’n eu derbyn ar y peiriannau chwilio

Gwella eich SEO heddiw

Yn teimlo fod eich gwefan yn ymddwyn mor dda ag oeddech chi yn gobeithio, neu eisiau ei weld yn ymddangos yn uwch yng nghanlyniadau peiriannau chwilio? Cysylltwch heddiw am sgwrs a gallen eich helpu.

%

o ddefnyddwyr ffonau clyfar yn defnyddio eu dyfais i chwilio am bethau lleol

%

yna yn galw'r busnes trwy eu ffon

%

yn mynd i ymweld, neu canfod y busnes