GWEFANNAU
Dylunio a Datblygu Gwefannau Dwyieithog

Rydym yn adeiladu gwefannau wedi eu optimeiddio ag yn ddwyieithog yn greiddiol. Rydym wedi gweithio'n agos gyda busnesau bach, elusennau, mudiadau a mwy i greu gwefannau gwych yn cynnwys rhai safonol, ac e-werthiant. Angen gwefan sy'n gwneud mwy?

Cysylltwch i ofyn am ein gwasanaeth datblygu ar gyfer prosiectau arbenig

MARCHNATA DIGIDOL
Marchnata Digidol ar gyfer Busnes

Mae Marchnata digidol yn cynnwys popeth o'r cyfryngau cymdeithasol , hysbysebu arlein, eich gwefan, brand arlein, tôn llais, a mwy. Mae cael strategaeth ar gyfer eich marchnata digidol yn allweddol.

OPTIMEIDDIO PEIRIANNAU CHWILIO
Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO)

Peidiwch a anwybyddu eich gwefan! Wedi iddo fynd yn fyw, mae angen gofal arbennig i wneud yn siwr ei fod yn gweithio yn iawn ag yn perfformio'n dda a y peiriannau chwilio. Gadewch i ni optimeiddio eich gwefan i gynyddu traffig, gwerthiant neu trosiadau ar eich gwefan.

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL
Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes

Yn arbenigo mewn marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes, gallen eich helpu gyda hyfforddiant ar sut i wneud y mwyaf o'r platfformau, rheoli eich cyfryngau cymdeithasol, a'ch ymgynghori ar y platfformau cyfryngau cymdeithasol.

GWEFANNAU
Eich ffenest siop arlein ar agor 24/7. Rydym yn creu gwefannau gwych o Gymru.
MARCHNATA DIGIDOL
O'r cyfryngau cymdeithasol i hysbysebu arlein, eich gwefan, brand a cynnwys.
OPTIMEIDDIO PEIRIANNAU CHWILIO
Mynd a'ch gwefan i'r lefel nesaf, gan ddefnyddio data a mesurolion.
CYFRYNGAU CYMDEITHASOL
Bydd presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol yn rhoi hwb i'ch presenoldeb arlein drwy gysylltu gyda'ch cwsmeriaid.
previous arrow
next arrow

Ni yw Gwe Cambrian Web

Dylunio a datblygu gwefannau dwyieithog o ganolbarth Cymru – gwefannau sydd wedi eu optimeidio, ag yn ddwyieithog i’r carn. Rydym yn gweithio yn agos gyda busnesau, elusennau a mudiadau i greu gwefannau gwych, a strategaethau marchnata digidol. Rydym yn cynnig dwyieithrwydd yn safonol – heb unrhyw gost ychwanegol i gael eich gwefan yn Gymraeg a Saesneg. Ewch i ddarllen ein gwasanaethau ar gyfer Marchnata Digidol, Cyfryngau Cymdeithasol, Optimeiddio ar gyfer Peiriannau Gwe a Hyfforddiant.

Gwefannau

Rydym yn arbenigo mewn gwefannau dwyieithog ar gyfer busnesau, mudiadau a mwy. O wefannau hyd ar siopau arlein.

Marchnata Digidol

Dim ond y cyfryngau cymdeithasol, rhaid cysidro eich brandio, eich iaith arlein, strategaeth a llawer mwy. Rydym yn angerddol dros bopeth digidol.

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn allweddol ar gyfer unrhyw fusnes neu fudiad sydd angen presenoldeb arlein. Gofynwch am ein pecynnau hyfforddiant neu pecynnau rheoli.

SEO

Peidiwch anghofio roi ychydig o sylw i’ch gwefan wedi iddo fynd yn fyw. Rhaid moniotro eich ystadegau, a gweithio ar optimeiddio eich gwefan er mwyn rancio yn dda ar y cyfryngau cymdeithasol.

Hyfforddiant

Mae WordPress yn blatfform hynod o boblogaidd ar gyfer gwefannau, a rydym wedi bod yn arbenigo yn ei ddefnydd ers dros 9 mlynedd. Os hoffech ddysgu mwy am ein pecynnau hyfforddi, cysylltwch heddiw.

Ymgynghori

Rydym yn cynnig yngynghoriadau i drafod eich marchnata digidol, cyfryngau cymdeithasol a/neu eich gwefan. Rydym yn gweithio gyda chi i roi hwb i’ch busnes i’r lefel nesaf.

Ein portffolio o waith ar gyfer dylunio a datblygu gwefannau.

Peidiwch gadael y gwaith caled fynd yn wastraff – buddsoddwch mewn optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio.

Gwefannau Gwych o Gymru

Os ydych yn chwilio am wefan newydd, neu system e-werthiant ymatebol ar gyfer eich siop arlein, gallen ni eich helpu. Gallen hefyd weithio gyda chi unwaith fod y wefan wedi mynd yn fyw, gyda ystod eang o wasanaethau o optimweiddio ar gyfer peiriannau chwilio, gwe-letya, cynlluniau gofal, hyfforddiant, a llawer mwy.

Pam dewis Gwe Cambrian Web ar gyfer dylunio eich gwefan?

Ymatebol i faint y sgrin
Rydym yn adeiladu ein gwefannau i fod yn ymatebol i faint y sgrin o’r cychwyn. Dim tâl ychwanegol – mae’n rhan sylfaenol o’n gwefannau.
Logio mewn i'ch gwefan
Mae pob un o’n gwefannau â system reoli cynnwys, felly gallwch logio mewn a datblygu eich gwefan.
Tystysgrif SSL Diogel (HTTPS)
Rydym yn cynnig tystysgrif ddiogel SSL ar gyfer pob gwefan sydd wedi eu lletya gyda ni – am ddim.
Pob dyluniad yn unigryw
Nid ydym yn gwerthu templedi i’n cwsmeriaid, felly bydd eich gwefan yn unigryw i  chi a’ch brand.
Gwefannau dwyieithog yn safonol
Rydym eisiau’r Gymraeg i gael ei weld arlein, felly nid oes tâl ychwanegol i chi gael y gallu i gael gwefan ddwyieithog.
Wedi ei optimeiddio o'r cychwyn
Wnawn ni optimeiddio eich gwefan a’i dudalennau cyn y lawnsiad fel gall eich gwefan gael yr hwb gorau o’r cychwyn.
Gwasanaeth Cwsmer Gwych
Mae gennym record arbennig o ddarparu gwasanaeth cwsmer rhagorol, a rydym yn hynod falch o hyn. Fe wnawn ni weithio gyda chi i greu y wefan yr ydych ei angen.
Aml-Wobrwyol
Rydym wedi ennil twr o wobrau, a rydym mor falch! Yn ystod 2019, cyrrhaeddom amryw o restrau fer.

Nid yw Rhifau yn dweud celwydd…

o wefannau ers 2013

o blatfformau cyfryngau cymdeithasol yr ydym yn eu rheoli

o gleientiaid yr ydym yn gweithio gyda bob blwyddyn

o wobrwyon/rhestr fer

A yw eich busnes yn cael trafferth arein?
Mae cael strategaeth ddigidol cryf yn hynod o bwysig ar gyfer eich presenoldeb arlein – yn anffodus nid yw gwefan ar ben ei hunan yn gallu darparu’r cyfan. Mae marchnata digidol yn cynnwys llawer mwy – hysbysebion, cyfryngau cymdeithasol, blogio , flogio, a’ch gwefan. Felly ble mae cychwyn? Dyma lle gallen ni helpu.

Marchnata Digidol

Strategaethau ac ymgynghoriadau – mae marchnata digidol mor bwysig ar gyfer unrhyw fusnes neu fudiad gyda presenoldeb arlein. A ydych wedi mapio eich bwriadau a sut ydych am eu cyflawni?

Cyfryngau Cymdeithasol

Yn ol Brandwatch, mae 81% o fusnesau bach yn defnyddio platfform cyfryngau cymdeithasol mewn rhyw ffordd, a rhwng Hydref 2018-2019 roedd 10 cyfrif newydd yn cael eu creu bob eilaid arnynt.

Optimeiddio ar gyfer Peiriannau Gwe

Caiff 67,000 o chwiliadau eu perfformio ar Google bob eiliad, gyuda 93% o holl brofiadau arlein yn cychwyn gyda peiriant gwe. Felly, dylai fod Optimeiddio ar gyfer Peiriannau Gwe fod top eich rhestr.

Diolch Kerry
Ti yw’r person cynta i ddeffro cyffro ynof, heb son am fod a diddordeb mewn Facebook.

Rozy Brooks, Fun To Learn

Kerry and Emlyn work very well together as a team and I have found them to be great asset to my business. They have worked closely with Redfern Property Management to develop a website that not only looks great but is informative and user friendly. They have a fantastic work ethic and are always available to offer advice and assistance when needed. They have proved on many occasions to go above and beyond what has been asked of them. Highly recommended.

Emma Butler, Redfern Property Management

Cwmni dylunio a chynnal gwe proffesiynol, lleol, mae Gwe Cambria wastad yn gyfeillgar ac yn hawdd i gysylltu. Argymhellir yn gryf! A professional, locally based web design and hosting company, I’ve always found Gwe Cambria to be friendly and easy to contact. Highly recommended!

John Shaw, Shaw Telecommunications

Mynychais gweminar 6 Ffordd I wneud y mwyaf o’ch gwefan. Roedd y gwemniar yn ddiddorol ac yn hynod o ddefnyddiol. Roedd Emlyn yn disgrifo popeth yn glir ac mewn ffordd effeithiol. Diolch yn fawr.

Siriol Teifi

Cefais sesiwn WordPress gwych gan Emlyn. He was very thorough and clear, and it was relaxed and fun as well. I feel much better equipped now to sort out my various websites – backups, bilingualization, social media performance, and more. Great value and wish I’d done it sooner.

Jane Powell

Cymraeg yn y Byd Digidol

Cymraeg yn y Byd Digidol

Mae'r 21ain ganrif wedi gweld cynnydd seryddol yn nifer y defnyddwyr rhyngrwyd, o 413 miliwn yn 2000 i 4.95 biliwn erbyn dechrau 2022. Mae hynny dros 60% o boblogaeth y byd. Mae...

read more