Swyddi Ar Gael

Ein swyddi gwag yn Gwe Cambrian Web

Mae dau swydd ar gael ar hyn o bryd, i gychwyn cyn gynted a phosib.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Cymorth Technegol Gwefannau

Dyddiad dechrau: cyn gynted a phosib

Contract: Parhaol

Math: Llawn amseer

Cyflog: £21,000 – £26,000 y gellir ei drafod yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad (cyflog)

Lleoliad: Aberystwyth

Rydym yn asiantaeth ddigidol sy’n tyfu’n gyflym yng nghanol Aberystwyth, sy’n awyddus i ychwanegu datblygwr WordPress newydd at ein tîm. Rydym yn treulio llawer o’n hamser yn gweithio gyda chleientiaid o bob cwr o Gymru, y DU a thu hwnt i greu gwefannau gwych, ochr yn ochr â’n elfennau marchnata digidol sy’n cynnwys strategaethau marchnata a rheoli cyfryngau cymdeithasol. Wrth wraidd ein busnes mae darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg drwy’r busnes.

 

Yr hyn y byddwch yn ei wneud

Fel datblygwr WordPress byddwch yn gallu cynllunio, datblygu ac adeiladu atebion CMS ar gyfer ein cleientiaid. Rydym yn ymfalchïo yn ein pecynnau gofal technegol a chynnal a chadw y byddwch yn gofalu amdanynt ar gyfer amrywiaeth o’n cleientiaid, yn ogystal â datrys problemau i gleientiaid yn aml.

Yr ymgeisydd delfrydol

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni sy’n fedrus yn WordPress, ac yn gyflym i ddysgu ac addasu yn ein swyddfa brysur ac sy’n ehangu. Byddwn bob amser yn cynnig cymorth, fodd bynnag, byddem yn disgwyl i chi allu camu i mewn i god datblygwr arall a dadwneud unrhyw faterion a allai fod yn bresennol yn effeithiol; yn ogystal â gallu dod o hyd i atebion cadarn i broblemau. Hoffem i chi ddefnyddio’ch profiad i ddatrys problemau, bod yn systematig a chael menter wych.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dod ag egni i’r rôl, syniadau newydd a meddwl ar y cyd. Rydym yn ymfalchïo mewn gweithio gydag amrywiaeth o gwmnïau, busnesau ac elusennau ledled Cymru a thu hwnt, ac rydym yn gwneud hyn gyda gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel, yn ogystal â gwasanaeth Cymraeg bob amser.

Mae’r rôl yn amrywiol a bydd yn cynnwys darparu gwefannau newydd ar gyfer cleientiaid, ynghyd â chynnal a chadw gwefannau cleientiaid presennol yn gyffredinol. Lle bo’n bosibl, darperir hyfforddiant. Rydym wedi rhestru isod rai tasgau nodweddiadol a fyddai’n ddisgwyliedig gennych.

 • Gosod, mudo a diweddaru CMS (WordPress yn benodol)
 • Profi meddalwedd
 • Cymorth technegol
 • Rhyngweithiadau cwsmeriaid (ffôn ac e-bost)
 • Datblygu/ creu ategion
 • Ysgrifennu dogfennau technegol
 • Tasgau cyffredinol ar gyfer ein cleientiaid


Sgiliau Gofynnol

Yn Ofynnol:

 • Rhugl yn y Gymraeg / Saesneg
 • Sgiliau datblygu’r we
 • Yn gyfforddus yn gweithio i, a gosod eich terfynau amser eich hun
 • Y gallu i weithio’n dda mewn tîm, yn ogystal â chi eich hun
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Siarad yn gyfforddus â chleientiaid yn y Gymraeg neu’r Saesneg (yn ddyddiol)

Gwybodaeth Sydd ei Hangen:

 • Gallu datblygu o fewn WordPress
 • PHP + MySQL
 • Backend gweinyddion (e.e. cPanel)

Os ydych chi’n meddwl y byddech chi’n ffitio’n dda, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol atom at Kerry ar info@cambrianweb.com. Os teimlwn y byddech yn cydweithio’n dda â ni, byddwn yn gofyn i chi am sgwrs anffurfiol cyn gynted â phosibl.

Cymorth Prosiect Gwefannau

Dyddiad dechrau: cyn gynted a phosib

Contract: Parhaol

Math: Rhan amser neu amser llawn

Cyflog: £18,000 – £26,000 y gellir ei drafod yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad (cyflog)

Location: Aberystwyth

Rydym yn asiantaeth ddigidol sy’n tyfu’n gyflym yng nghanol Aberystwyth, sy’n awyddus i ychwanegu swyddog Cymorth Prosiect Gwefan newydd i’n tîm. Rydym yn treulio llawer o’n hamser yn gweithio gyda chleientiaid o bob cwr o Gymru, y DU a thu hwnt i gynhyrchu gwefannau sy’n ymgysylltu, ochr yn ochr â’n elfennau marchnata digidol sy’n cynnwys strategaethau marchnata a rheoli cyfryngau cymdeithasol. Wrth wraidd ein busnes mae darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg drwy’r busnes.

 

Yr hyn y byddwch yn ei wneud

Rydym yn chwilio am aelod newydd o’r tîm i ymuno â Gwe Cambrian Web i gefnogi ein gwaith cleientiaid a phrosiectau, yn ddelfrydol gyda phrofiad dylunio gwefannau. Mae gennym ddatblygwr mewnol sy’n gallu gweithio gyda chi i greu’r galluon sydd eu hangen, ac felly eich rôl chi fyddai cyfathrebu â chleientiaid yn ystod y prosiect, dylunio gwefan sy’n gweithio’n dda ar gyfer eu brîff, elfennau o adeiladu’r wefan(e.e. creu tudalennau newydd, mewnbynnu cynnwys) yn WordPress a hefyd gwaith cyffredinol pan ddaw i mewn i’r swyddfa.

 

Yr ymgeisydd delfrydol

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni sy’n hyderus yn WordPress, ac yn gyflym i ddysgu yn ein swyddfa brysur ac sy’n ehangu. Byddwn bob amser yn cynnig cymorth, ond hoffem i chi fod yn hyderus yn eich sgiliau dylunio, ac yn hyderus wrth drafod y prosiectau parhaus gyda’n cleientiaid presennol a newydd. Mae cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid yn allweddol i ni yn y swyddfa, a bydd ein hymgeisydd delfrydol yn hapus i dderbyn ymholiadau, a rhedeg prosiect o’r cam ymholi i’r cam byw. Mae tîm i weithio gydag ef yn y swyddfa, felly ni fyddwch ar eich pen eich hun!

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dod ag egni i’r rôl, syniadau newydd a meddwl ar y cyd. Rydym yn ymfalchïo mewn gweithio gydag amrywiaeth o gwmnïau, busnesau ac elusennau ledled Cymru a thu hwnt, ac rydym yn gwneud hyn gyda gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel, yn ogystal â gwasanaeth Cymraeg bob amser.

Mae’r rôl yn amrywiol a bydd yn cynnwys darparu gwefannau newydd ar gyfer cleientiaid, ynghyd â chynnal a chadw gwefannau cleientiaid presennol yn gyffredinol. Lle bo’n bosibl, darperir hyfforddiant. Rydym wedi rhestru isod rai tasgau nodweddiadol a fyddai’n ddisgwyliedig gennych.

 • Ymateb i ymholiadau gwefan, sefydlu cyfarfodydd ac anfon amcanbrisiau
 • Dylunio gwefannau ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid
 • Cyfarfodydd gyda chleientiaid i drafod eu prosiectau
 • Ychwanegu cynnwys at wefannau a gwaith llai technegol arall(e.e. ychwanegu ffurflenni cyswllt, datrys problemau i gleientiaid)
 • Defnyddio WordPress i greu’r wefan, nid o reidrwydd yr agweddau datblygu, ond y cynnwys, y strwythur a’r dyluniad


Sgiliau gofynnol

Yn Ofynnol:

 • Rhugl yn y Gymraeg / English
 • Sgiliau dylunio gwe
 • Yn gyfforddus yn gweithio i, a gosod eich terfynau amser eich hun
 • Y gallu i weithio’n dda mewn tîm, yn ogystal â chi eich hun
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Siarad yn gyfforddus â chleientiaid yn y Gymraeg neu’r Saesneg (yn ddyddiol)

Gwybodaeth Sydd ei Hangen:

 • Profiad o ddefnyddio WordPress
 • Profiad defnyddwyr o ran dylunio gwefannau
 • Sgiliau cyfathrebu da yn ysgrifenedig ac ar lafar

Os ydych chi’n meddwl y byddech chi’n ffitio’n dda, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol atom at Kerry ar info@cambrianweb.com. Os teimlwn y byddech yn cydweithio’n dda â ni, byddwn yn gofyn i chi am sgwrs anffurfiol cyn gynted â phosibl.

Ein diwylliant

 • Gweithio’n hapus fel rhan o dîm – ceisio gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r swyddfa
 • Cyflym i addasu a dysgu – yn dda mewn her ac yn gyflym i addasu pan dderbynnir cleientiaid neu e-byst brys
 • Moeseg gwaith ardderchog – mynd yr ail filltir i wella eich ffyrdd o weithio, neu, ein ffyrdd swyddfa o weithio
 • EGwasanaeth cwsmeriaid rhagorol – i ni, dyma sy’n ein gosod ar wahân i’r gweddill

 

Ychydig mwy amdanom ni…

 • Mae ein tîm yn eithriadol o bwysig i ni. Rydym yn annog ein tîm i leisio barn, a helpu i lunio dyfodol Gwe Cambrian Web. Felly, os oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer y cwmni, neu ffyrdd y gallwn weithio’n fwy effeithlon neu wella ein gwasanaeth i gwsmeriaid – rydym wir eisiau gwybod!
 • Byddwn bob amser yn annog twf a datblygiad – felly eto, rhowch wybod i ni beth rydych am ei ddysgu gennym a byddwn yn hapus i helpu. Gallai hwn fod yn gwrs mewnol, yn arholiad allanol neu’n mynychu cynadleddau. Rydym yma i annog datblygiad personol.
 • Rydym bob amser am annog cydbwysedd hyblyg rhwng bywyd a gwaith. Rydym yn hapus iawn i drafod hyn gyda chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau eich hun!

Os ydych chi’n meddwl y byddech chi’n ffitio’n dda, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol atom at Kerry ar info@cambrianweb.com. Os teimlwn y byddech yn cydweithio’n dda â ni, byddwn yn gofyn i chi am sgwrs anffurfiol cyn gynted â phosibl.