Swyddi Ar Gael

Ein swyddi gwag yn Gwe Cambrian Web

Rydym yn hysbysebu ar gyfer Rôl Cymorth Technegol y We.

I lawrlwytho y disgrifiad swydd, a manylion ar sut i ymgeisio, cliciwch fan hyn.

 

Rôl Cymorth Technegol y We

Dyddiad Cau: 30ain Hydref 2020

Contact: 12 mis (posibilrwydd o ymestyn)

Math: Rhan amser neu amser llawn

Cyflog: £18,000 – £24,000 y gellir ei drafod yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad

Lleoliad: Aberystwyth

 

Ynglŷn â’r Rôl

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni i gynorthwyo gyda thasgau gweinyddu gwe cyffredinol a datblygu gwefannau yn y cwmni, ymhlith agweddau eraill. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dod ag egni i’r rôl, syniadau newydd a meddwl ar y cyd. Yr ydym yn ymfalchïo mewn gweithio gydag amrywiaeth o gwmnïau, busnesau ac elusennau ledled Cymru a thu hwnt, ac yr ydym yn gwneud hyn gyda safon uchel o wasanaeth cwsmer, yn ogystal â cynnig gwasanaeth Cymraeg bob amser.

Mae’r rôl yn amrywiol a bydd yn cynnwys darparu gwefannau newydd i gleientiaid, ynghyd â chynnal cyffredinol ar wefannau cleientiaid presennol. Lle bo’n bosibl, darperir hyfforddiant. Rydym wedi rhestru isod rai tasgau nodweddiadol a ddisgwylid gennych.

Mae’r contract am 12 mis i ddechrau, gan gynnwys cyfnod prawf o 3 mis, gyda phosibilrwydd i ymestyn y rôl ar ôl y cyfnod hwn.

Byddwn yn eich cefnogi gyda chyfleoedd hyfforddi a chymwysterau lle bo hynny’n berthnasol, ac yn cefnogi eich datblygiad personol.

 

Amdanom ni

Mae Gwe Cambrian Web yn gwmni marchnata digidol sy’n arbenigo mewn darparu gwefannau dwyieithog a gwasanaethau marchnata digidol. Rydym yn ymfalchïo mewn defnyddio’r Gymraeg drwy gydol ein busnes, a galluogi mwy o’r iaith i gael ei gweld ar-lein.

 

Bydd/gall eich tasgau gynnwys:

 • Gosod, mudo a diweddaru CMS (WordPress yn benodol)
 • Profi meddalwedd
 • Cymorth technegol
 • Ysgrifennu dogfennau technegol
 • Cyfathrebu gyda cwsmeriaid (ffôn ac e-bost)

 

Ofynnol:

 • Rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • Sgiliau datblygu gwefannau
 • Yn gyfforddus gweithio gyda terfynau amser
 • Y gallu i weithio’n dda mewn tîm, yn ogystal â ar ben eich hun
 • Sgiliau cyfathrebu da

 

Gwybodaeth ofynnol:

 • Datblygu yn WordPress
 • PHP + MySQL
 • Ochr gefn y gweinydd (e.e. cPanel)

 

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol yn amlinellu eich profiad a sut yr ydych yn bodloni’rgofynion , a CV at Kerry yn info@cambrianweb.com.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am y rôl yma, cysylltwch trwy ebost ar info@cambrianweb.com.