Swyddi Ar Gael

Ein swyddi gwag yn Gwe Cambrian Web

Rydym yn hysbysebu ar gyfer Marchnatwr Digidol.

I lawrlwytho y disgrifiad swydd, a manylion ar sut i ymgeisio, cliciwch fan hyn.  

Marchnatwr Digidol – Cyfryngau Cymdeithasol a Chreu Cynnwys

Dyddiad Cau: 25ain Ebrill 2021

Contract: 12 mis (posibilrwydd o ymestyn)

Math: Amser llawn

Cyflog: £20,000 – £24,000 y gellir ei drafod yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad

Lleoliad: Aberystwyth

Ynglŷn â’r Rôl

Rydym yn chwilio am aelod newydd o’r tîm i ymuno â Gwe Cambrian Web o fewn yr adran farchnata – i ddarparu gwasanaethau i’n cleientiaid, ac i helpu i farchnata’r cwmni. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dod ag egni i’r rôl newydd, syniadau newydd a meddwl ar y cyd. Bydd angen i chi gael dealltwriaeth wych o farchnata cyfryngau cymdeithasol organig, gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ac mewn ffordd ddiddorol. Ymfalchïwn mewn gweithio gydag amrywiaeth o gwmnïau, busnesau ac elusennau ledled Cymru a thu hwnt, ac yr ydym yn gwneud hyn gyda safon uchel o wasanaeth cwsmer, yn ogystal â chynnig gwasanaeth Cymraeg bob amser.

Rydym yn chwilio am rywun sy’n angerddol ac yn frwdfrydig, sydd â meddylfryd marchnata ac sy’n awyddus i ddod â syniadau newydd at y bwrdd. Byddai gan yr ymgeisydd delfrydol ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad da o bwysigrwydd brandio a chyfryngau cymdeithasol i unrhyw fusnes ar-lein.

Mae’r contract am 12 mis i ddechrau gan gynnwys cyfnod prawf, gyda phosibilrwydd o ymestyn y rôl ar ôl y cyfnod hwn.

Byddwn yn eich cefnogi gyda chyfleoedd hyfforddi a chymwysterau lle bo hynny’n berthnasol, ac yn cefnogi eich datblygiad personol.

Amdanom ni

Mae Gwe Cambrian Web yn gwmni dylunio gwe a marchnata digidol deinamig sy’n tyfu, ac yn arbenigo mewn darparu gwefannau dwyieithog a gwasanaethau marchnata digidol. Ymfalchïwn mewn defnyddio’r Gymraeg drwy gydol ein busnes, a galluogi mwy o’r iaith i gael ei gweld ar-lein.

Bydd/gall eich tasgau gynnwys:

 • Gofal cwsmeriaid i’n holl gleientiaid
 • Creu cynnwys (a allai gynnwys ysgrifennu blogiau, erthyglau, datganiadau i’r wasg, copi o’r wefan) – yn ddelfrydol byddwch hefyd yn gallu cyfieithu cynnwys i’r Gymraeg/Saesneg
 • Rheoli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid
 • Creu adroddiadau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol
 • Creu strategaethau digidol
 • Cyfarfodydd cleientiaid
 • Ateb ffonau ac e-byst
 • Ysgrifennu cylchlythyrau a marchnata e-bost.

  Shiliau Hanfodol:

 • Rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog (ysgrifennu a sgwrsio)
 • Yn gyfforddus gweithio gyda terfynau amser
 • Y gallu i weithio’n dda mewn tîm, yn ogystal â ar ben eich hun
 • Sgiliau rheoli amser da
 • Rheoli proffiliau cyfryngau cymdeithasol ar draws ystod o lwyfannau (e.e. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Pinterest).

  Sgiliau Dymunol:

 • Cynllunio cynnwys
 • Creu strategaethau digidol
 • Gwybodaeth am hysbysebion Facebook ac Instagram
 • Sgiliau cyfieithu (Cymraeg/Saesneg)

Gwnewch gais os nad oes gennych unrhyw un o’r sgiliau dymunol, rydym yn hapus i ddarparu hyfforddiant.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol yn amlinellu eich profiad a sut yr ydych yn bodloni’rgofynion, a CV at Kerry yn info@cambrianweb.com. Os oes unrhyw gwestiynau gennych am y rôl yma, cysylltwch trwy ebost ar info@cambrianweb.com.