Cynllun Gofal Gwefan – Safonol

Thumb_UpMae’r pecyn gofal yma yn cynnwys y lleiaf sydd angen i ddiweddaru meddalwedd eich gwefan yn ddiogel, a copiau yn cael eu cadw wrth gefn bob wythnos. Rydym yn gofalu am ddiogelwch y- sganio yn rheolaidd ar fwy na 17 pwynt, a blocio’r dieithrod syd yn trio hacio eich gwefan.

Hefyd – os ydych yn meddwl bod angen cefnogaeth ychwanegol cewch ddisgownt arbennig, a blaenoriaeth dros gwsmeriaid eraill.

Ar ben hyn oll nid ydych wedi eich clymu i’r cynllun – cewch ganslo ar unrhyw adeg, ag os ydych yn cyfeirio un o’ch ffrindiau i’n gwasanaethau gwefan cewch fis am ddim!

  • Tawelwch meddwl fod y meddalwedd tu ol i’ch gwefan y mwyaf diweddar.
  • Copiau diogel wrth gefn fel y bydd eich gwefan yn yn ol ar ei thraed os aiff unrhyw beth o’i le (copi wythnosol)
  • Sganio diogelwch cyson i gadw’r dihirod allan
  • Blaenoriaeth – byddech chi ar dop y rhestr am gefnogaeth
  • Canslo unrhyw bryd – heb eich cloi mewn
  • Cyfradd yr awr llai
  • Mis am ddim am unrhyw gyfeiriadau llwyddiannus