Cynlluniau Gofal Gwefan o Gwe Cambrian Web

Eich gwefan newydd sbon newydd fynd yn fyw? Gadewch i ni ofalu amdano a gwneud yn siwr y bydd yn cyrraedd ei potensial trwy ei diogelu, diweddaru'r meddalwedd, a gadael i chi newid pethau ar y wefan yn aml. Cymerwch gip i weld pa gynllun fydd y gorau i chi.

Ein Pecynnau Gofal Gwe

Safonol

£25.00

y mis

Gofal safonol - cadw eich gwefan yn ddiogel a'i gadw yn gweithio.

Tawelwch meddwl fod y meddalwedd tu ôl i'ch gwefan y mwyaf diweddar

Copïau diogel wrth gefn fel y bydd eich gwefan yn ôl ar ei thraed os aiff unrhyw beth o'i le (copi wythnosol)

Sganio diogelwch cysol i gadw'r dihirod allan

Blaenoriaeth - byddech chi ar dop y rhestr am gefnogaeth

Canslo unrhyw bryd - heb eich cloi mewn

Cyfradd yr awr llai

Mis am ddim am unrhyw gyfeiriadau llwyddiannus

Cysylltwch

Ychwanegol

£45.00

y mis

Gwella eich gwefan bob mis a gwneud yn siwr ei bod yn talu'n ôl.

Tawelwch meddwl fod y meddalwedd tu ôl i'ch gwefan y mwyaf diweddar

Copïau diogel wrth gefn fel y bydd eich gwefan yn ôl ar ei thraed os aiff unrhyw beth o'i le (copi wythnosol)

Sganio diogelwch cysol i gadw'r dihirod allan

Blaenoriaeth - byddech chi ar dop y rhestr am gefnogaeth

Canslo unrhyw bryd - heb eich cloi mewn

Cyfradd yr awr llai

Mis am ddim am unrhyw gyfeiriadau llwyddiannus

1.5 awr am ddim o welliannau a newidiadau ar y wefan

Adroddiadau misol ar sut mae'r wefan yn perfformio

Cysylltwch

Busnes

£95.00

y mis

Ar gyfer y rhai sydd eisiau y gorau. Ewch eich busnes a'ch gwefan yn bellach.

Tawelwch meddwl fod y meddalwedd tu ôl i'ch gwefan y mwyaf diweddar

Copïau diogel wrth gefn fel y bydd eich gwefan yn ôl ar ei thraed os aiff unrhyw beth o'i le (copi dyddiol)

Sganio diogelwch cysol i gadw'r dihirod allan

Blaenoriaeth - byddech chi ar dop y rhestr am gefnogaeth

Canselo unrhyw bryd - heb eich cloi mewn

Cyfradd yr awr llai

Mis am ddim am unrhyw gyfeiriadau llwyddiannus

4 awr am ddim o welliannau a newidiadau ar y wefan

Adroddiadau misol ar sut mae'r wefan yn perfformio

Sesiwn 1 awr bob mis i drafod yr adroddiad a gweld lle bod modd gwella

Cysylltwch