Cynlluniau Gofal Gwefan | Gwe Cambrian Web

Eich gwefan newydd sbon newydd fynd yn fyw? Gadewch i ni ofalu amdano a gwneud yn siwr y bydd yn cyrraedd ei potensial trwy ei diogelu, diweddaru'r meddalwedd, a gadael i chi newid pethau ar y wefan yn aml. Cymerwch gip i weld pa gynllun fydd y gorau i chi.

EIN PECYNNAU GOFAL GWE

HANFODOL

£29.00

y mis

Gofal safonol - cadw eich gwefan yn ddiogel a'i gadw yn gweithio.

1 awr wedi'i neilltuo i gyflawni diweddariadau i ategion, thema a chraidd eich gwefan yn fisol

Copïau diogel wrth gefn fel y bydd eich gwefan yn ôl ar ei thraed os aiff unrhyw beth o'i le (copi misol)

Canslo unrhyw bryd - heb eich cloi mewn

Cyfradd yr awr llai

Tystysgrif SSL am ddim (os mae eich gwe-letya gyda ni)

Cysylltu

HYBU

£49.00

y mis

Yr agweddau hanfodol gyda pwyslais ar diogelwch ayyb.

Diweddariadau misol i'ch ategion, thema a chraidd y wefan

Copïau diogel wrth gefn fel y bydd eich gwefan yn ôl ar ei thraed os aiff unrhyw beth o'i le (copi wythnosol)

Canslo unrhyw bryd - heb eich cloi mewn

Cyfradd yr awr llai

Tystysgrif SSL am ddim (os mae eich gwe-letya gyda ni)

Sganio diogelwch cysol i gadw'r dihirod allan a'r wefan yn saff

Monitro gwe-letya

Cyngor am ddim ar sefydlu ebost a chymorth gwneud

Adfer eich gwefan gyda'r copi wrth gefn diweddaraf os oes angen

Adroddiad misol awtomatig ar berfformiad eich gwefan

Cysylltu

TYFU

£75.00

y mis

Gwella eich gwefan bob mis a gwneud yn siwr ei bod yn talu'n ôl.

Diweddariadau misol i'ch ategion, thema a chraidd y wefan

Copïau diogel wrth gefn fel y bydd eich gwefan yn ôl ar ei thraed os aiff unrhyw beth o'i le (copi wythnosol)

Canslo unrhyw bryd - heb eich cloi mewn

Cyfradd yr awr llai

Tystysgrif SSL am ddim (os mae eich gwe-letya gyda ni)

Sganio diogelwch cysol i gadw'r dihirod allan a'r wefan yn saff

24/7 monitro gwe-letya

Cyngor am ddim ar sefydlu ebost a chymorth gwneud

Adfer eich gwefan gyda'r copi wrth gefn diweddaraf os oes angen

Adroddiad misol awtomatig ar berfformiad eich gwefan

Adroddiad misol Google Analytics

Darparu cefnogaeth gyffredinol o ebost neu eich wefan chi, dros y ffôn neu ebost

Blaenoriaeth - byddech chi ar dop y rhestr am gefnogaeth

1.5 awr am ddim o welliannau a newidiadau ar y wefan

Cysylltu

PREMIWM

£149.00

y mis

Ar gyfer y rhai sydd eisiau y gorau. Ewch eich busnes a'ch gwefan yn bellach.

Diweddariadau wythnosol i'ch ategion, thema a chraidd y wefan

Copïau diogel wrth gefn fel y bydd eich gwefan yn ôl ar ei thraed os aiff unrhyw beth o'i le (copi dyddiol)

Canslo unrhyw bryd - heb eich cloi mewn

Cyfradd yr awr llai

Tystysgrif SSL am ddim (os mae eich gwe-letya gyda ni)

Sganio diogelwch cysol i gadw'r dihirod allan a'r wefan yn saff

24/7 monitro gwe-letya

Cyngor am ddim ar sefydlu ebost a chymorth gwneud

Adfer eich gwefan gyda'r copi wrth gefn diweddaraf os oes angen

Adroddiad misol awtomatig ar berfformiad eich gwefan

Adroddiad misol Google Analytics

Darparu cefnogaeth gyffredinol o ebost neu eich wefan chi, dros y ffôn neu ebost

Blaenoriaeth - byddech chi ar dop y rhestr am gefnogaeth

4 awr am ddim o welliannau a newidiadau ar y wefan

Cysylltu