Gweletya Gwefannau ac Ebyst | Gwe Cambrian Web

Gweletya gyda Gwe Cambrian, o £50 y mis

Gweletya, yn syml yw llogi gofod arlein gan gwmni, ble y gellir gosod ffeiliau eich gwefan, a hefyd storio eich ebyst. Mae'r cyflenwyr yn cynnig y gofod ar weinyddwyr, sydd wedi cael eu gosod i arddangos eich gwefan i ymwelwyr yn sydyn wrth iddynt deipio eich parth i borwr gwe.

Rydym yn defnyddio gweinyddion Prydeinig yn Gwe Cambrian Web - sydd yn golygu y bydd defnyddwyr o Brydain yn gweld cyflymder gwell wrth edrych ar eich gwefan. Mae ein pecynnau gweletya yn hyblyg i'ch anghenion (maint y gwefan, prysurdeb, anghenion ebyst a.y.y.b.) a gellir newid y pecyn yn hawdd heb unrhyw effaith ar weinyddu eich gwefan.

Cewch cymaint o ebyst personol (e.e. emlyn@cambrianweb.com - ebostiwch i ddweud helo!) a sydd angen, gyda'r amod eich bod yn cadw maint y wefan/ebyst o dan y gofod a gynnigir fel rhan o'r pecyn.

Mae ein pecynnau yn cychwyn o £60.00 y flwyddyn, a gallen gweletya gwefannau nad ydym wedi ei dulunio/creu hefyd! Cysylltwch a ni i drafod eich anghenion gweletya gwefannau.