Marchnata Gyda Cyfryngau Cymdeithasol | Gwe Cambrian Web

Ein Prisau

RHEOLAETH SAFONOL

£150.00

Y Mis, 4 Diwnod yr Wythnos

1 Cyfrif

Rhwydweithio ar tudalennau, grwpiau ayyb

Ymateb negeseuon a sylwadau

Postio a creu amserlen

Adroddiad Misol o Actifedd

Adolygiad 6 Mis

Canslo unrhyw amser

Cysylltu

RHEOLAETH YCHWANEGOL

£240.00

Y Mis, 5 Diwnod yr Wythnos

2 Cyfrif

Rhwydweithio ar tudalennau, grwpiau ayyb

Ymateb negeseuon a sylwadau

Postio a creu amserlen

1 Blog y Mis

Adroddiad Misol o Actifedd

Adolygiad 6 Mis

Canslo Unrhyw Amser

Cysylltu

RHEOLAETH UWCH

£390.00

Y Mis, 5 i 6 Diwnod yr Wythnos

3 neu 4 Cyfrif

Rhwydweithio ar tudalennau, grwpiau ayyb

Ymateb negeseuon a sylwadau

Postio a creu amserlen

1 Blog y Mis

Adroddiad Misol o Actifedd

Adolygiad 6 Mis

Canslo Unrhyw Amser

Cysylltu

Cyngor a Tips £0.00

A ydych chi yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn barod? Cysylltwch gyda ni am gyngor a tips yn rhad ag am ddim am unrhyw gyfrwng yr ydych yn ei defnyddio.

Asesiad O'ch Cyfryngau £45.00

Gallen wneud asesiad ar eich ymgyrch presennol ar y cyfryngsu cymdeithasol am £45.00, gydag awgrymiadau ar sut i wella. Am adroddiad mwy twfn os oes angen – cysylltwch.

Cychwyn ar un Cyfrwng £35.00

Gallen gychwyn eich busnes ar ei taith ar unai Facebook, Trydar, Pinterest, a.y.y.b. am ddim ond £35.00 yr un. Byddwn hefyd yn cynnwys wythnos o'r pecyn "Rheolaeth Uwch" i chi yn y pris.

Mae ymgyrch cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus yn rhoi hwb i broffil eich busnes a brand arlein, drwy ymuno, rhannu a rhwydweithio gyda cwsmeriaid ar y we. Mae defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn golygu bod busnesau yn gallu sisrad ag ymddwyn ar lefel mwy personol, drwy roi personoliaeth i’ch busnes sydd yn mynd ymhellach nag unrhyw brandio a gwefan. Gallen eich hyfforddi i ddefnyddio y gwahanol gyfryngau cymdeithasol, new gallen redeg eich ymgyrch ar eich rhan.