Ysgrifennu Copi Gwefannau

Ysgrifennu copi ar gyfer eich wefan

Beth yw ysgrifennu copi? Dyma’r term ar gyfer ysgrifennu y cynnwys ar gyfer eich gwefan. Rhaid i’r copi for yn effeithiol, dal sylw yr ymwelwyr a rhoi y gwybodaeth y maent yn chwilio amdano yn sydyn ac yn eglur.

Mae cynnwys yn allweddol. Mae’n rhaid gwneud yn siwr fod y cynnwys o ddiddordeb i’r gynulleidfa yr ydych yn eu targedu, a hefyd gwneud yn siwr fod yr ysgrifen wedi ei optimeiddio ar gyfer y we – ac ei fod yn rhoi y cyfle goraf i’ch gwefan ymddangos ar ganlyniadau chwilio gwe.

Os nad ydych yn teimlo yn ddigon hyderus i baratoi copi ar gyfer eich gwefan, gadewch i ni eich helpu. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys cyfarfod cynnar i drafod eich amcanion, eich targed gynulleidfa, a llawer mwy. Byddem yn ymgeisio i ddod i ddeall chi a’ch busnes, er mwyn rhoi y llais gorau i chi ar y wefan.

I drafod eich anghenion ysgrifennu copi ymhellach, cysylltwch a ni yma.