Gwefannau Elusen | Gwe Cambrian Web

Mae elusen yn agos iawn i'n calonnau yma'n Gwe Cambrian Web felly fel help llaw, hoffen gynnig disgownt o 50% ar ein holl gynnigion datblygu gwefan i elusennau - rydym wedi gweithio gydag elusennau ar draws Gymru.

50% i ffwrdd? Ie dim typo.

Beth mae hyn yn ei gynnwys?

  • Gwefan "CMS" - gallech logio mewn a datblygu y wefan yn bellach
  • Hyd at 12 tudalen - ond mae'n hawdd i chi ychwnaegu tudalennau wedi i'r wefan fynd yn fyw
  • Ffurflen Gyswllt
  • Galeri
  • Map Google
  • Sioe sleidiau
  • SEO Sylfaenol
  • Lluniau stoc

Unrhyw gostau cudd?

Na - dim o gwbl, ond y costau ychwnaegol dylech gysidro yw'r parth, a'r gwe letya. Gallen gynnig rhain i chi am gostau rhesymol iawn.