Pecynnau Dylunio Gwefannau | Gwe Cambrian Web

Rydym wedi gweithio’n galed i gael ein prisiau i fod yn gystadleuol, clir, a hawdd i’w deall.Nid yw gwefan yn ddrud! Am bris llai na hysbyseb mewn papur newydd, gellir cael eich digwyddiad, busnes neu gymdeithas arlein.

Ein Prisau Canllaw

Gwefan Llyfryn

o £195.00

Gwefan 1 Tudalen[/text]

+£60.00 y blwyddyn gwe-letya

1 cyfeiriad ebost (eichenw@eichwefan.com)

Map Gwgl wedi mewnosod i ddangos lleoliad(au)

Ffurflen cyswllt ebost arlein

Wedi optimeiddio i'r we

Gwgl Analytics wedi osod fyny

Holwch Nawr

Gwefan Safonol

o £650.00

Gwefan Safonol gyda Tudalenau Anghyfyngedig

+£70.00 y flwyddyn gwe-letya

Hyd at 5 ebost personol

Map Gwgl wedi mewnosod i ddangos lleoliad(au)

Ffurflen cyswllt ebost arlein

Wedi optimeiddio i'r we

Gwgl Analytics wedi osod fyny

Tudalen Galeri (gallu addasu nodweddion)

Nodweddion cymysg (e.e. Trydar, Tywydd ayyb)

Holwch Nawr

Gwefan Busnes

o £1200.00

Gwefan gyda Nodweddion Ychwanegol

+£80.00 i £95.00 y flwyddyn gwe-letya

Hyd at 10 ebyst personol

Mynediad i'r gwefan er mwyn newid/diweddaru

Nodweddion siop arlein

Cychwyn ar y cyfryngau cymdeithasol

Adroddiad statistics pob chwarter os oes eisiau.

Holwch Nawr