Rownd Derfynol Gwobrau Busnes Cymru 2018

Rownd Derfynol Gwobrau Busnes Cymru 2018

Roeddem wrth ein boddau i dderbyn y newyddion ddoe fod Kerry  wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Busnes Cymru 2018, yng nghategori Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn! Nod Gwobrau Busnes Cymru yw cydnabod y gorau o fusnesau ledled Cymru. Mae Gwobrau Continue reading

Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn 2018

Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn 2018

Ddydd Gwener 12 Hydref gwelwyd Gwe Cambrian Web yn mynd ar daith i Fanceinion, ar gyfer rownd ranbarthol Gwobrau Cenedlaethol Forward Ladies. Roedd Kerry wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y categori Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn, ar gyfer Gogledd Orllewin Continue reading

Busnes ar-lein y Flwyddyn 2018!

Busnes ar-lein y Flwyddyn 2018!

Ddydd Sadwrn 29 Medi 2018, buom yn bresennol mewn ddigwyddiad disglair ym Mhrifysgol Bangor – Gwobrau Busnes yr Ifanc Gogledd Cymru 2018. Mae busnes yr ifanc yn cyfeirio at unrhyw fusnes sy’n cael ei redeg gan rywun dan 35 oed. Continue reading

Gwobrau Arwyr Lleol: 2018

Gwobrau Arwyr Lleol: 2018

Cawsom noson wych yn Noson Wobrwyo Arwyr Lleol Radio Ceredigion 2018 a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Cliff. Wrth gwrs, roedd yr ystafell yn llawn o bobl ysbrydoledig ar draws ystod o wobrau, o Mam y Flwyddyn i Chwaraeon y Flwyddyn ac Continue reading