Blog

Ydy eich gwefan yn ymatebol?

Ydy eich gwefan yn ymatebol?

Mae gwefannau wedi dod yn bell yn eu hanes cymharol fyr. Ers y 90au cynnar, mae gwefannau wedi datblygu o fod yn daflenni gwybodaeth hynod syml i weithiau celf deinamig, bywiog sy'n llawn graffeg a fideos tra'n darparu ddigonedd o wybodaeth. Nid gwefannau yn unig sydd...

Cymraeg yn y Byd Digidol

Cymraeg yn y Byd Digidol

Mae'r 21ain ganrif wedi gweld cynnydd seryddol yn nifer y defnyddwyr rhyngrwyd, o 413 miliwn yn 2000 i 4.95 biliwn erbyn dechrau 2022. Mae hynny dros 60% o boblogaeth y byd. Mae Cymraeg, iaith a ysgrifennwyd gyntaf gan y Rhufeiniaid wedi goroesi dros filoedd o...

Lansio Gwefan: Milfeddygon Ystwyth

Lansio Gwefan: Milfeddygon Ystwyth

Roedd Milfeddygon Ystwyth yn chwilio am wefan newydd i arddangos eu hystod eang o wasanaethau, ac am gael gwefan sy'n fodern, yn lliwgar ac yn llawn gwybodaeth. Roedd yn bleser gweithio gyda Kate a'r tîm (tîm mawr iawn!) ar y wefan newydd, a chreu gwefan sydd, nid yn...

Lansio Gwefan: Lleisiau Bach

Lansio Gwefan: Lleisiau Bach

Cychwynnodd 2022 gyda lansiad gwefan newydd, un sydd wedi bod yn hynod ddiddorol i weithio arni. Mae Lleisiau Bach yn dîm sy'n gweithio gyda'i gilydd i rymuso plant fel ymchwilwyr ac eiriolwyr dros newid yng Nghymru. Maent yn defnyddio methodoleg a fabwysiadwyd gan yr...

Reels Instagram: 5 Awgrym Da

Reels Instagram: 5 Awgrym Da

Un o'n prif nodau eleni yw sicrhau ein bod yn gwneud defnydd llawn o Instragram Reels - yn ogystal a TikTok mae’n debyg, er mwyn cyrraedd cynulleidfa newydd, ynghyd a helpu i addysgu'r gynulleidfa sydd gennym eisoes, hefo cynnwys hwyliog. Gyda hynny mewn golwg,...

Lansio Gwefan Newydd: Gwesty Cymru

Lansio Gwefan Newydd: Gwesty Cymru

Ein lansiad gwefan olaf ar gyfer 2021, cyn y flwyddyn newydd, yw un ar gyfer caffi-bar lleol - Gwesty Cymru. Wedi'i brynu'n ddiweddar gan Julian Shelley, mae Gwesty Cymru wedi mynd i gyfeiriad newydd dros y misoedd diwethaf – gan symud o fod yn fwyty gydag...

Daeth dydd y fideo..!

Daeth dydd y fideo..!

Yn ddiweddar, rhyddhaodd Instagram newyddion am eu diweddariad diweddaraf, sef cyhoeddi eu bod yn gwneud y symudiad o fod yn blatfform sy'n canolbwyntio ar ddelweddau ac am ymgorffori mwy o fideo. Bu tipyn o gynnwrf am hyn ar-lein, sut fyddai pobl yn newid eu...

Strategaeth Marchnata Digidol

Strategaeth Marchnata Digidol

Beth yw e? Yn y bôn, cyfres o gamau a gymerir i'ch helpu i gyflawni eich nod marchnata hirdymor yw Strategaeth Marchnata Digidol. Marchnata Digidol: Hyrwyddo busnes a'i gynnyrch a/neu wasanaethau drwy weithgareddau marchnata ar-lein. Gall y rhain gynnwys, ond  heb eu...

Esbonio Marchnata Digidol

Esbonio Marchnata Digidol

Beth yw e? A sut y gellir ei ddefnyddio? Oherwydd bod technoleg yn newid yn barhaus, ymddengys nad yw nifer fawr ohonom yn rhy siŵr beth yn union a olygir gan marchnata digidol, a sut y gallwch ei ddefnyddio'n effeithlon er budd twf eich busnes. Yma byddwn yn diffinio...

Guestlink is Closing!

Do you or somebody you know use guestlink as a booking system?

Guestlink is closing on the 31st of March 2023.