Blog

Ydy eich gwefan yn ymatebol?

Ydy eich gwefan yn ymatebol?

Mae gwefannau wedi dod yn bell yn eu hanes cymharol fyr. Ers y 90au cynnar, mae gwefannau wedi datblygu o fod yn daflenni gwybodaeth hynod syml i weithiau celf deinamig, bywiog sy'n llawn graffeg a fideos tra'n darparu ddigonedd o wybodaeth. Nid gwefannau yn unig sydd...

read more
Lansio Gwefan: Milfeddygon Ystwyth

Lansio Gwefan: Milfeddygon Ystwyth

Roedd Milfeddygon Ystwyth yn chwilio am wefan newydd i arddangos eu hystod eang o wasanaethau, ac am gael gwefan sy'n fodern, yn lliwgar ac yn llawn gwybodaeth. Roedd yn bleser gweithio gyda Kate a'r tîm (tîm mawr iawn!) ar y wefan newydd, a chreu gwefan sydd, nid yn...

read more
Lansio Gwefan: Lleisiau Bach

Lansio Gwefan: Lleisiau Bach

Cychwynnodd 2022 gyda lansiad gwefan newydd, un sydd wedi bod yn hynod ddiddorol i weithio arni. Mae Lleisiau Bach yn dîm sy'n gweithio gyda'i gilydd i rymuso plant fel ymchwilwyr ac eiriolwyr dros newid yng Nghymru. Maent yn defnyddio methodoleg a fabwysiadwyd gan yr...

read more
Esbonio Marchnata Digidol

Esbonio Marchnata Digidol

Beth yw e? A sut y gellir ei ddefnyddio? Oherwydd bod technoleg yn newid yn barhaus, ymddengys nad yw nifer fawr ohonom yn rhy siŵr beth yn union a olygir gan marchnata digidol, a sut y gallwch ei ddefnyddio'n effeithlon er budd twf eich busnes. Yma byddwn yn diffinio...

read more
Penblwydd hapus i ni yn 8 oed!

Penblwydd hapus i ni yn 8 oed!

Er nad ydyw i weld fawr o amser ers i ni gychwyn ein busnes, mae’n dipyn o sioc sylweddoli ei fod bellach yn 8 mlynedd ers y dechreuad hynny! Mae'n rhyfeddol pa mor bell rydyn ni wedi teithio, o syniad a grybwyllwyd mewn ystafell wely yn gweithio oddi ar liniaduron i...

read more