Cymraeg yn y Byd Digidol

Cymraeg yn y Byd Digidol

Mae’r 21ain ganrif wedi gweld cynnydd seryddol yn nifer y defnyddwyr rhyngrwyd, o 413 miliwn yn 2000 i 4.95 biliwn erbyn dechrau 2022. Mae hynny dros 60% o boblogaeth y byd. Mae Cymraeg, iaith a ysgrifennwyd gyntaf gan y Rhufeiniaid wedi goroesi dros filoedd o...
Guestlink is Closing!

Do you or somebody you know use guestlink as a booking system?

Guestlink is closing on the 31st of March 2023.