Newyddion

Browse our blogs, covering a whole host of categories, or filter by our most popular categories listed below.

Gwobrau Cyntaf Aber 2020: Noddi

Gwobrau Cyntaf Aber 2020: Noddi

Rydym YN CARU bod yn rhan o Wobrau Cyntaf Aber First bob blwyddyn. Rhain yw, i’r rhai ohonoch na wŷr, y gwobrau cymunedol a busnes a drefnir gan Menter Aberystwyth. Fel arfer maent yn cael eu cynnal tua mis Mehefin ond gohiriwyd y gwobrau eleni tra bod tîm Menter...

read more

Gwobrau Busnes Gwledig 2019

Ddydd Gwener diwethaf roeddem  yng Nghanolfan Catrin Finch yn Wrecsam ar gyfer rowndiau terfynol rhanbarthol Gwobrau Busnes Gwledig 2019 - Cymru a Gogledd Iwerddon. Roeddem wedi cyrraedd rhestr fer - Busnes Gwledig Gorau o safbwynt Digidol, Cyfathrebu neu’r  Cyfryngau...

read more
Mawrth Technoleg – Casgliad Wythnosol

Mawrth Technoleg – Casgliad Wythnosol

Rydym am gymeryd golwg ar y newyddion ddiweddaraf o fyd technoleg f=dros yr wythnos ddiwethaf. Wrth gwrs, mae'r byd digidol a technolegol yn sydyn iawn, a rydym wedi curadu y straeon yma i rannu gyda chi yr wythnos yma. Technoleg yn eich galluogi i weld carreg o'r...

read more
Creu Cynnwys

Creu Cynnwys

Nid dylunio gwefannau yn unig a wnawn yma! Ers dechrau 2019 rydym wedi bod wrthi fel lladd nadroedd yn hysbysebu ein gwasanaethau creu cynnwys - ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, blogio a chopi yn gyffredinol. Rydym eisioes wedi gweithio gydag amrywiaeth o...

read more
Gefeillio Toiled

Gefeillio Toiled

Rydym yn aml yn chwilio am ffyrdd gwahanol o helpu elusennau, a daethom ar draws y syniad Gefeillio Toiledau y mis diwethaf yn ein hoff far newydd, y Potel a'r Baril/Bottle and Barrel  yn Aberystwyth. Syniad syml, ond un fydd, gobeithio, yn effeithiol iawn. Wedi cael...

read more