Newyddion

Browse our blogs, covering a whole host of categories, or filter by our most popular categories listed below.

Penblwydd hapus i ni yn 8 oed!

Penblwydd hapus i ni yn 8 oed!

Er nad ydyw i weld fawr o amser ers i ni gychwyn ein busnes, mae’n dipyn o sioc sylweddoli ei fod bellach yn 8 mlynedd ers y dechreuad hynny! Mae'n rhyfeddol pa mor bell rydyn ni wedi teithio, o syniad a grybwyllwyd mewn ystafell wely yn gweithio oddi ar liniaduron i...

read more
Gwobrau Cyntaf Aber 2020: Noddi

Gwobrau Cyntaf Aber 2020: Noddi

Rydym YN CARU bod yn rhan o Wobrau Cyntaf Aber First bob blwyddyn. Rhain yw, i’r rhai ohonoch na wŷr, y gwobrau cymunedol a busnes a drefnir gan Menter Aberystwyth. Fel arfer maent yn cael eu cynnal tua mis Mehefin ond gohiriwyd y gwobrau eleni tra bod tîm Menter...

read more

Gwobrau Busnes Gwledig 2019

Ddydd Gwener diwethaf roeddem  yng Nghanolfan Catrin Finch yn Wrecsam ar gyfer rowndiau terfynol rhanbarthol Gwobrau Busnes Gwledig 2019 - Cymru a Gogledd Iwerddon. Roeddem wedi cyrraedd rhestr fer - Busnes Gwledig Gorau o safbwynt Digidol, Cyfathrebu neu’r  Cyfryngau...

read more
Mawrth Technoleg – Casgliad Wythnosol

Mawrth Technoleg – Casgliad Wythnosol

Rydym am gymeryd golwg ar y newyddion ddiweddaraf o fyd technoleg f=dros yr wythnos ddiwethaf. Wrth gwrs, mae'r byd digidol a technolegol yn sydyn iawn, a rydym wedi curadu y straeon yma i rannu gyda chi yr wythnos yma. Technoleg yn eich galluogi i weld carreg o'r...

read more