Cwestiynau Cyffredin

Dyma’r atebion i’n cwestiynau mwyafcyffredin.

Os na allwch ddod o hyd i’r atebion yma, mae croeso i chi gysylltu.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Allwch chi edrych ar fy nghyfryngau cymdeithasol a rhoi gwybod i mi sut i wella?

Oes! Gallwn naill ai gynnig awdit, lle rydym yn llunio adroddiad gyda rhai awgrymiadau ar sut y gallwch wella a beth rydych yn ei wneud yn dda, neu gallwn wneud sailymgynghori fesul awr, lle rydym yn edrych ar eich cyfryngau cymdeithasol ac yna sefydlu cyfarfod gyda chi.

Gallwch hefyd gadw llygad ar ein cyfryngau cymdeithasol, ac ar ein blog – rydym yn aml yn rhannu awgrymiadau a syniadau.

Does gen i ddim amser i redeg fy nghyfryngau cymdeithasol fy hun, allwch chi helpu?

Ydym, rydym yn rheoli llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid a gallwn hefyd wneud hyn yn ddwyieithog.

Rydym yn rheoli llwyfannau gan gynnwys Facebook, Twitter, Instagram a TikTok, gan sicrhau ein bod yn postio cynnwys amrywiol, yn ymgysylltu â’ch cynulleidfa ac yn tyfu eich rhwydwaith.

Kerry yw ein rheolwr cyfryngau cymdeithasol arbenigol, mae ganddi ddiploma mewn Marchnata Digidol, tystysgrif mewn Cynllunio Cynnwys, 2 gymhwyster Meta Blueprint (Cydymaith Marchnata Digidol a Rheolaeth Gymunedol).

Mae gan ein tîm marchnata digidol gyfoeth o brofiad, ac rydym yn rhedeg llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau ledled y DU.

Edrychwch ar ein pecynnau yma.

Ble ydw i'n dechrau gyda'r cyfryngau cymdeithasol?

Dechreuwch bob amser gyda nodi pam – beth yw eich nodau? Pam wyt ti ar gyfryngau cymdeithasol? Pwy fyddwch chi’n ei helpu a sut?

Rydym bob amser yn hapus i helpu – boed trwy ein gwasanaethau a restrir yma ar y wefan, neu drwy sesiwn 1-2-1 gyda Kerry, Catrin neu Lowri.

A ddylwn i fod ar bob platfform?

Na! Mae tueddiad i deimlo bod yn rhaid i ni fod ar bob platfform, yn bennaf os yw ein cystadleuaeth, ond yn bendant nid ydym yn hyrwyddo hyn fel rheol i’w dilyn.

Yn ein barn ni, mae’n well gwneud un platfform yn dda iawn, nag ymestyn eich hun yn rhy denau. Rydyn ni i gyd yn berchnogion busnes, ac yn bobl brysur – mae’n rhaid i farchnata fod yn gynaliadwy.

Dyma pam mae cwestiynau fel beth yw eich nodau, pwy yw eich cynulleidfa a pham ydych chi ar gyfryngau cymdeithasol mor bwysig.

Ydych chi'n cynnig unrhyw weminarau?

Ydym, yn y gorffennol rydym wedi cynnal gweminarau am ddim a byddwn yn cynnal mwy yn 2023. Cadwch lygad ar ein gwefan i ddarganfod mwy.

Ydych chi wedi cofrestru at ddibenion TAW?

Ydy, mae Gwe Cambrian Web Cyf wedi ei gofrestru ar gyfer TAW ac felly ar gyfer unrhyw brisiau a welwch ar ein gwefan, caniatewch ar gyfer TAW ar ben hynny.