Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

I lawer, mae’r cyfryngau cymdeithasol yn lle brawychus ac anhysbys. Yma yn Gwe Cambrian Web rydym yn deall, a dyma pam rydym yma i helpu.

Ar gyfer ein pecynnau hyfforddi, cysylltwch â ni am sgwrs am ble rydych chi ar hyn o bryd a ble rydych chi am fynd gyda’ch platfformau. Nid yn unig y byddwch yn derbyn hyfforddiant, ond byddwch yn derbyn awgrymiadau gonest a chyngor i’ch helpu.

Hyfforddiant 1-i-1

Wedi’i deilwra ar eich cyfer chi yn unig. Mae hyfforddiant 1-i-1 yn ffordd wych o sicrhau eich bod chi’n cael yr hyn rydych eisiau allan o sesiwn.

Sesiwn hanner diwrnod: £350 (heb TAW)

Mae sesiynau byrrach, fesul awr ar gael hefyd.

Grwpiau Bach

Gwych ar gyfer grwpiau i gyd ar yr un lefel neu fusnes. Gallwn hefyd gwmpasu’r holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol sy’n benodol i’ch grŵp chi.

Sesiwn hanner diwrnod: £350 (heb TAW)

Gweithdai

Yn addas ar gyfer dros 6 o bobl, mae hwn yn ffurf ehangach o hyfforddiant. Rydym yn canolbwyntio ar ystod o lwyfannau neu dim ond un – rydym bob amser yn agored i drafodaethau a chwestiynau.

Pam Ni?

Mae Kerry yn arwain y ffordd gyda marchnata digidol yma yn Gwe Cambrian Web. Nid yn unig mae hi wrth ei bodd yn fawr, ond mae hi hefyd yn angerddol am yr hyn mae’r cyfryngau cymdeithasol yn galluogi.

Mae bod yn siaradwr Cymraeg rhugl yn golygu y gall Kerry ddarparu hyfforddiant i chi yn Gymraeg neu Saesneg, yn ogystal â rheoli unrhyw lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ar eich rhan.

Yn ystod 2019, mynychodd Kerry ‘Social Media Week’ ym Mryste, yn ogystal â chynadleddau Digital Women yn Llundain. Yn 2020 siaradodd mewn 3 cynhadledd gan gynnwys un gynhadledd ryngwladol. Llwyddodd hefyd yn ei harholiad Meta Blueprint: Digital Marketing Associate ym mis Hydref 2020, ac enillodd ardystiad CPD ar gyfer Cynllunio Cynnwys ar Gyfryngau Cymdeithasol. Pasiodd Kerry yr arholiad ‘Community Managemnet’ gyda Meta Blueprint ym mis Mawrth 2021, a siaradodd mewn dwy gynhadledd y flwyddyn honno am SEO a marchnata digidol.

Yn ystod 2022, bu Kerry hefyd yn darparu amrywiaeth o gyrsiau ar-lein ar gyfer Adran Dysgu Gydol Oes Prifysgol Aberystwyth, yn ogystal ag ymgynghoriaeth i gwsmeriaid Cyngor Gwynedd, Busnes Cymru a Cyflymu Busnes Cymru.

Rydym yn ymfalchïo’n fawr mewn sicrhau bod ein holl dîm marchnata wedi’u hyfforddi i’r diweddaraf ar draws y llwyfannau, a phob un yn cael ei redeg gan yr un ethos â Kerry pan ddaw’n fater o fod yn realistig gyda marchnata cyfryngau cymdeithasol.