Website Design & Development in Wales

Cael Cymru a'r Gymraeg Arlein

Awdit Gwefan Am Ddim

Eich enw (angen)

Eich ebost (angen)

Cyfeiriad eich gwefan

Gwasanaethau

Rydym yn cynnig llwyth o wasanaethau arlein gwahanol. Mae'r gwasanaethau yn cynnwys cyfieithu & SEO.

Dysgwch Mwy

Pecynnau Dylunio

Mae nifer o pecynnau gwahanol ar gael, ac rydym hefyd yn gallu creu pecyn unigriw i chi a'ch busnes.

Dysgwch Mwy

Marchnata Digidol

Rydym yn balch iawn o'n gwybodaeth yn y maes marchnata digidol, yn enwedig o'r cyfryngau cymdeithasol.

Dysgwch Mwy

Pecynnau Gofal

Mae'r pecynnau ar gael i chi ar รดl i'ch gwefan cael ei dylunio - er mwyn ymestyn cymorth i'r dyfodol.

Dysgwch Mwy
Dylunio gwefannau dwyieithog fforddiadwy o safon uchel wedi eu creu yng Nghymru sydd wedi eu optimeiddio ag yn ddwyieithog o'r cychwyn.

Rydym yn gwneud ein gwefannau a llaw yng nghysgod y mynyddoedd Cambria yn Aberystwyth. Rydym eisioes wedi dylunio gwefannau ar gyfer busnesau, bythynnod hunan-letya, elusennau, mudiadau, unigolion a grwpiau. Rydym yn gofalu cadw ein cleientiaid yn agos trwy'r holl broses dylunio, er mwyn gwneud yn saff eich bod yn cael gwefan sydd yn gweithio i chi.

Pam Ein Dewis Ni?

Yn wahanol i fusnesau dylunio gwefannau eraill, rydym yn adeiladu y gallu i gael gwefan dwyieithog i mewn i bob gwefan am ddim.

Eich gwefan bresennol yn dangos ei hoed? Gallen weithio gyda chi i ddod a hi yn ol i'r oes fodern o ran dyluniad a technoleg.

  • Dylunio gwe modern ag effeithiol o Gymru
  • Fforddadwy ag o safon uchel
  • Gwasanaeth ddwyieithog
  • Gwefannau ddwyieithog o'r cychwyn
  • Gweletya cyflym, diogel a dibynadwy
  • Hyfforddiant a rheoli cyfryngau cymdeithasol
  • Dylunio gwe ymatebol i faint y sgrin ar gyfer ffonau clyfar a thabledi
  • Gwefannau yn adlynu i safonnau gwe a DDA
  • Bwysicach oll - gwasanaeth gyfeillgar a broffesiynnol!

Cysylltwch i drafod eich anghenion penodol.

Dilynwch ni ar Facebook

Arrived back from our #Bristol visit to be amazed at our new door vinyl - thanks to Custom Cymru ๐Ÿ˜๐Ÿ˜Š

Wedi cyrraedd yn รดl heno o Briste i weld ein ffenestr drws wedi newid ychydig! Cyffroes iawn i weld hwn!

Diolch Paul o Custom Cymru! ... See MoreSee Less

View on Facebook

We have a very busy week coming up, and won't be in the office Tuesday-Thursday as we're out on client meetings stretching from #Llandudno to #Bristol! We'll be on our emails & social media though.

Wythnos brysyr iawn yn dod, ac oherwydd cyfarfodydd led led Cymru a bellach, na fydd y swyddfa ar agor gyda ni o dydd Mawrth i dydd Iau! Byddwn ar gael ar yr ebyst & trwy'r cyfryngau cymdeithasol wrth gwrs! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Today we've been working with a new brand for a current client - changing their website to match!

Launching ... Monday?

#website #design #digital ... See MoreSee Less

View on Facebook

Gwe Cambrian Web Cyf shared BBC Cymru Wales's Please be upstanding for "Tywydd Derek"!. ... See MoreSee Less

It's Shwmae Su'mae day on Sunday - a day to practise your Welsh.
So BBC Cymru Fyw asked Welsh learner Derek Brockway to record his first ever weather bulletin yn Gymraeg!

Da iawn, Derek! ๐Ÿ‘

View on Facebook

What an exciting start to October already - some great new projects started, as well as a brand change for our current customers here in #Aberystwyth.

Looking for a new website? We offer a range of options & packages! www.cambrianweb.com

01970623906 ... See MoreSee Less

View on Facebook