Dylunio & Datblygu Gwefannau

Cael Cymru a'r Gymraeg Arlein

Awdit Gwefan Am Ddim

Eich enw (angen)

Eich ebost (angen)

Cyfeiriad eich gwefan

Gwasanaethau

Rydym yn cynnig llwyth o wasanaethau arlein gwahanol. Mae'r gwasanaethau yn cynnwys cyfieithu & SEO.

Dysgwch Mwy

Pecynnau Dylunio

Mae nifer o pecynnau gwahanol ar gael, ac rydym hefyd yn gallu creu pecyn unigriw i chi a'ch busnes.

Dysgwch Mwy

Marchnata Digidol

Rydym yn balch iawn o'n gwybodaeth yn y maes marchnata digidol, yn enwedig o'r cyfryngau cymdeithasol.

Dysgwch Mwy

Pecynnau Gofal

Mae'r pecynnau ar gael i chi ar ôl i'ch gwefan cael ei dylunio - er mwyn ymestyn cymorth i'r dyfodol.

Dysgwch Mwy
Dylunio gwefannau dwyieithog fforddiadwy o safon uchel wedi eu creu yng Nghymru sydd wedi eu optimeiddio ag yn ddwyieithog o'r cychwyn.

Rydym yn gwneud ein gwefannau a llaw yng nghysgod y mynyddoedd Cambria yn Aberystwyth. Rydym eisioes wedi dylunio gwefannau ar gyfer busnesau, bythynnod hunan-letya, elusennau, mudiadau, unigolion a grwpiau. Rydym yn gofalu cadw ein cleientiaid yn agos trwy'r holl broses dylunio, er mwyn gwneud yn saff eich bod yn cael gwefan sydd yn gweithio i chi.

Pam Ein Dewis Ni?

Yn wahanol i fusnesau dylunio gwefannau eraill, rydym yn adeiladu y gallu i gael gwefan dwyieithog i mewn i bob gwefan am ddim.

Eich gwefan bresennol yn dangos ei hoed? Gallen weithio gyda chi i ddod a hi yn ol i'r oes fodern o ran dyluniad a technoleg.

  • Dylunio gwe modern ag effeithiol o Gymru
  • Fforddadwy ag o safon uchel
  • Gwasanaeth ddwyieithog
  • Gwefannau ddwyieithog o'r cychwyn
  • Gweletya cyflym, diogel a dibynadwy
  • Hyfforddiant a rheoli cyfryngau cymdeithasol
  • Dylunio gwe ymatebol i faint y sgrin ar gyfer ffonau clyfar a thabledi
  • Gwefannau yn adlynu i safonnau gwe a DDA
  • Bwysicach oll - gwasanaeth gyfeillgar a broffesiynnol!

Cysylltwch i drafod eich anghenion penodol.

Dilynwch ni ar Facebook

Some light evening reading at home / darllen cylchgronau adref, pan mae'r gath ddim yn eistedd arno nhw! ... See MoreSee Less

View on Facebook

A great post today by Aberystwyth Town Centre - certainly gave us a good chuckle! ... See MoreSee Less

Relief in Aberystwyth
With mounting concerns and panic in some cases for the safety of children and small animals in the town, it is a relief to report that the Dinosaur has been captured and returned to its home in Penparcau.

View on Facebook

There's a lot going on in an internet minute! #digitalmarketing ... See MoreSee Less

There's a lot going on in an internet minute! Make sure you stand out from the crowd........ #internet

View on Facebook

A great article from Chris de Vine on product photography - highlighting how important this is for businesses selling online and on social media.

#ecommerce #digital #marketing ... See MoreSee Less

#BusinessTavernFeature

Hi guys, Please see below my take on product photography. Hope this helps.

When selling on-line good photographs are the only way of showing your prospective customer your goods, so a good photo is essential, however when starting off it may not be within budget to get professional shots. So here is a quick guide to get you started.

1. Prepare your products. This is often overlooked, clean and if necessary iron your products so they look perfect, even car parts should be cleaned
2. Make a list of all items and the shots needed for each item e.g. a simple t-shirt would need 2 shots a handbag at least 5, maybe more to show detail. Choose your light source the best and easiest is a nice bright window with a table to work on, try not to use those little flashes built into some cameras and cellphones
3. Use a sheet of paper or cloth to make a white background at 90 degrees to the window, this should extend down so that its both underneath and behind the item.
4. now this is the important bit, on the opposite side to the window place a piece of white card to reflect light back towards the item. See picture above note board held by red tape.
5. Find a way to fix your camera in position so that all your shots are from the same angle, a tripod is best but it can be rested on a pile of books, anything will work so long as its quite firmly fixed.
6. If using a camera with manual settings choose aperture priority and set lens to F4.
7. Set iso to 100 if you are able.
8. If using a simple camera or even a smart phone take shots from varying distances from the item until it looks natural and evenly lit.

This is a very simple guide to photographing products for on-line sales if you would like further advice or would like your products professionally shot please get in touch.
mailto:chris@rocketphoto.co.uk

This is a photo from the internet to illustrate my points, it is not my photo.

View on Facebook