Ymgynghoriaeth Marchnata Digidol

Os oes angen cefnogaeth gyda’ch marchnata digidol arnoch chi unrhyw bryd, dewch i’w drafod gyda ni.

Mae Ymgynghoriaeth marchnata digidol yn un o’n gwasanaethau poblogaidd. Byddwn yn trefnu cyfarfod i fynd trwy eich marchnata digidol gyda chi. Mae’n boblogaidd oherwydd bod yr agwedd 1-2-1 yn rhoi gwir gwerth eich arian, trwy drafod eich strategaeth yn fanwl, gofyn cwestiynau a chynnig syniadau. Rydyn ni yma i’ch helpu chi mewn unrhyw ffordd sydd ei angen arnoch chi, ac mae ymgynghoriad yn cynnig yr hyblygrwydd i wneud hynny.

Ein cyfarwyddwr Kerry yw ein harbenigwr marchnata digidol, a bydd yn cyfarfod a chi wyneb yn wyneb neu’n sgwrsio ar-lein am eich marchnata a’ch strategaeth nes bod gennych gyfeiriad clir sut i symud ymlaen. Gallwch ddarganfod mwy am brofiad Kerry, a’i brwdfrydedd  dros farchnata  digidol ar ei gwefan yma

Archebwch eich Slot Heddiw

Archebwch eich slot 1 i 1 gyda Kerry heddiw i drafod eich marchanta digidol

Beth gallech ei ddisgwyl?

Trafodaeth gonest am eich marchnata digidol
Sesiwn 1 i 1yn ffocysu ar sut i farchnata eich busnes
Mae Kerry yn arbenigo mewn ystod o eang o feysydd, yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu taliadwy, strategaeth, Google Analytics a mwy
Cefnogaeth wedi eich ymgynghoriaeth gan Kerry trwy ebost neu ffon