Polisi Cwcis

Gwybodaeth am ein defnydd o cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i’ch gwahaniaethu oddiwrth ddefnyddwyr eraill o’n gwefan. Mae hyn yn ein galluogi ni i gynnig profiad da i chi pan fyddwch yn pori trwy ein gwefan a hefyd yn ein galluogi i wella ein gwefan. [Wrth barhau i bori drwy’r safle, rydych chi’n cytuno i’n defnydd o gwcis.]

Ffeil fach sy’n cynnwys llythrennau a rhifau yw cwci yr ydym yn ei storio ar eich porwr neu ar eich disg caled os ydych chi’n cytuno. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy’n cael ei drosglwyddo i ddisg caled eich cyfrifiadur.

Rydym yn defnyddio y cwicis canlynol:

  • Cwcis hollol angenrheidiol: Dyma’r cwcis sydd eu hangen ar gyfer gweithredu ein gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy’n eich galluogi i logio i mewn i ardaloedd diogel ein gwefan, defnyddio cart siopa neu ddefnyddio gwasanaethau e-bilio.
  • Cwcis dadansoddol / perfformiad. Maent yn ein galluogi i adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas ein gwefan pan fyddant yn ei ddefnyddio. Mae hyn yn gymorth i ni i wella’r ffordd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i’r hyn y maent yn chwilio amdano yn rhwydd.
  • Cwcis nodweddion. Defnyddir y rhain i’ch adnabod pan fyddwch chi’n dychwelyd i’n gwefan. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys ar eich cyfer, eich cyfarch yn ôl enw a chofio eich dewisiadau (er enghraifft, eich dewis iaith neu ranbarth).
  • Cwcis targedu. Mae’r cwcis hyn yn cofnodi’ch ymweliad â’n gwefan, y tudalennau yr ymwelwyd a hwynt a’r dolenni a ddilynwyd gennych. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i wneud ein gwefan a’r hysbysu a ddangosir arno yn fwy perthnasol i’ch diddordebau. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon â thrydydd parti at y diben hwn.

[Noder y gall trydydd parti (gan gynnwys, er enghraifft, rhwydweithiau hysbysebu a darparwyr gwasanaethau allanol fel gwasanaethau dadansoddi traffig ar y we) ddefnyddio cwcis hefyd, ac nid oes gennym reolaeth dros hyn. Mae’r cwcis hyn yn debygol o fod yn gwcis dadansoddol / perfformiad neu’n cwcis targedu]

Rydych chi’n blocio cwcis trwy weithredu’r lleoliad ar eich porwr sy’n eich galluogi i wrthod gosod cwcis neu rai cwcis. Fodd bynnag, os ydych chi’n defnyddio gosodiadau eich porwr i atal pob cwcis (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad i bob rhan neu rannau o’n gwefan.

Ac eithrio cwcis hanfodol, bydd pob cwcis yn dod i ben ar ôl 2 flynedd.