Awdit Optimeiddio Peiriannau Gwe (SEO)

Mae awdit yn ffordd wych o ddangos i chi ble rydych chi ar hyn o bryd, pa welliannau y gellir eu gwneud a hefyd helpu ar gyfer newidiadau yn y dyfodol.

Mae awdit SEO yn gam pwysig tuag at ddeall beth allwch chi ei wneud ar eich gwefan i helpu i wella’ch gwelededd i ddarpar gwsmeriaid.

Mae awdit SEO gan Gwe Cambrian Web yn ymdrin ag elfennau technegol ac esthetig – cyflymder safle, perfformiad, data meta, cyfeillgarwch defnyddiwr a mwy. Bydd yr adroddiad yn rhoi rhai camau allweddol i chi er mwyn helpu i wneud y gorau o’ch gwefan, ac mae wedi’i ysgrifennu mewn ffordd y gallwch ei deall a’i gweithredu (dim geiriau jargon).

Awdit SEO

Edrychwch yn fanylach ar optimeiddio peiriannau chwilio eich gwefan – hyd yn oed os ydych chi’n hapus â sut mae’ch gwefan yn edrych ac yn gweithio, gall hyn eich helpu i yrru mwy o draffig iddi.