SEO Lleol

Mae SEO lleol yn hyrwyddo gwelededd eich busnes ar chwiliadau yn seiliedig “ar leoliad”. Chwiliadau yw’r rhain lle gallai’r defnyddiwr deipio “siopau coffi wrth fy ymyl” neu “siopau coffi yn Aberystwyth.” Bydd y chwiliad yn rhestru’r holl fusnesau ar gyfer yr ardal.

Mae’n nodwedd hynod bwysig os ydych chi’n fusnes gyda lleoliad go iawn.

Pam ei fod yn bwysig?

Wel. Mae ystadegau’n siarad!

%

o ddefnyddwyr ffonau clyfar yn defnyddio eu dyfais i wneud chwiliadau lleol

%

yna yn ffonio'r busnes o'u dyfais

%

yn ymweld neu'n dod o hyd i'r busnes

Bydd sicrhau bod eich SEO lleol yn gweithio’n dda i chi yn rhoi mwy o refeniw i chi – mae’n fantais fawr i fusnesau, ac yn llwybr mawr i gwsmeriaid a allai fod eisiau ei gyrraedd. (Ystadegau gan Forbes.)

Beth mae’n ei gynnwys?

Wrth weithio gyda chi ar eich SEO lleol, byddwn yn gwella neu’n sefydlu’r canlynol:

 

Eich tudalen Google My Business a chyfeiriaduron ar-lein eraill

Sicrhau bod ‘NAP’ eich busnes yn gyson ar draws y cyfeiriaduron hynny

Adolygu’r cyfeiriadau o’ch Google Analytics neu offer dadansoddeg eraill i sicrhau bod dolenni a dyfyniadau yn gywir

Ymchwil ar sut i gynyddu’r adolygiadau a gewch ar beiriannau chwilio

Gwella eich SEO Lleol gyda Gwe Cambrian Web