Amdanom

Ni yw Gwe Cambrian Web!

Wedi’i lansio yn 2013 gan Kerry Ferguson ac Emlyn Jones, ffurfiwyd Gwe Cambrian Web gydag un nod mewn golwg: creu gwefannau fforddiadwy, dwyieithog ar gyfer busnesau bach.

Nawr, mae Gwe Cambrian Web yn gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau bach, elusennau a sefydliadau, gan eu helpu i fynd ar-lein a hyrwyddo eu hunain trwy farchnata digidol, SEO a dylunio gwefannau dwyieithog.

Gyda thîm sydd eisiau gweld mwy o fusnesau bach ar-lein, a chael y Gymraeg a Chymru ar-lein hefyd, gallwch fod yn sicr eich bod mewn dwylo diogel gyda ni.

Cwrdd â’r Tîm!

Kerry Ferguson – Cyfarwyddwr

Ar ôl ennill Gwobr Digital Women for Good yng Ngwobrau Menywod Digidol 2022, ac yn wyneb cyfarwydd iawn i lawer, gall Kerry droi ei llaw at amrywiaeth o bethau – o greu cynnwys, siarad mewn cynadleddau, rhedeg sesiynau hyfforddi, creu strategaethau marchnata digidol a dylunio gwefannau newydd ar gyfer cleientiaid.

Mae Kerry hefyd yn diwtor yn yr adran Dysgu Gydol Oes Aberystwyth Lifelong Learning ym Mhrifysol Aberystwyth, a mentor gyda Busnes Cymru. O ran cynghori busnesau ar eu presenoldeb ar-lein, mae Kerry yn berson gwych i sgwrsio ag am sgwrs gyffredinol.

Mae Kerry yn rhugl yn y Gymraeg.

Emlyn Jones – Cyfarwyddwr Technegol

“Athrylith Cyfrifiadurol” go iawn, mae Emlyn wrth ei fodd yn datrys problemau cleientiaid a dod o hyd i ffyrdd o ddod â’u gweledigaeth yn fyw (o ran datblygiad gwefan ac ymarferoldeb). Nid oes cod WordPress na all Emlyn ei greu!

Emlyn oedd prif ddatblygwr Thema Cymru, a lansiwyd yn 2015. Mae Thema yn adnodd ffynhonnell agored ar gyfer defnyddwyr WordPress, sy’n darparu templedi dwyieithog am ddim i’w lawrlwytho. Ariannwyd y prosiect fel rhan o grant digideiddio Llywodraeth Cymru.

Mae Emlyn yn rhugl yn y Gymraeg.

Catrin James – Marchnatwr Digidol

Ar ôl ymuno â’r tîm ym mis Mai 2021, mae Catrin wedi setlo i mewn i ochr Marchnata Digidol y busnes ac yn cydweithio ag ystod o gleientiaid ledled Cymru. O redeg ymgyrchoedd tymor byr, i reoli cyfrifon, cwblhau archwiliadau a darparu hyfforddiant, mae Catrin yn mwynhau’r her o hyrwyddo busnesau ein cleientiaid ar-lein.
Mae Catrin yn rhugl yn y Gymraeg.

Dylan Edwards – Cymorth Technegol Gwe

Fel Technegydd Gwefan a Datblygwr, mae Dylan yn gweithio ar amrywiaeth eang o brosiectau, yn benodol gwefannau sydd ar fin cael eu lansio; delio ag unrhyw ymholiadau technoleg sy’n dod i mewn; yn ogystal â darparu cymorth technegol o ddydd i ddydd i’n cwsmeriaid a’n tanysgrifwyr cynllun gofal gwefan.

Ei hoff beth am y swydd yw gwneud gwefannau’n fyw gan ei fod yn ymfalchïo yn y gwaith sydd wedi mynd i mewn i’w creu.

Mae Dylan yn rhugl yn y Gymraeg.

Lowri Faber – Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae gan Lowri brofiad helaeth o weithio yn y diwydiant, ar ôl rhedeg amrywiaeth o broffiliau cyfryngau cymdeithasol a chreu cynnwys fideo a darlunio gwreiddiol ar gyfer cleientiaid.

Eu hoff beth am y swydd yw’r rhyddid creadigol sydd ynghlwm wrth ysgrifennu a dylunio gwahanol ddyluniadau ar gyfer cwsmeriaid amrywiol!

Mae Lowri yn rheoli cyfres o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol cleientiaid, yn ysgrifennu blogiau, erthyglau ac yn golygu fideos o fewn y tîm.

Mae Lowri yn ddysgwr Cymraeg (siaradwch Cymraeg gyda nhw!).

Gwobrau & Achrediadau’r Cwmni

Enillydd ‘Digital Woman for Good Award’ yng Ngwobrau Menywod Digidol 2022 (Kerry Ferguson)

Rhestr Fer ar gyfer ‘Entrepreneur y Flwyddyn’, ‘Model Rôl y Flwyddyn’ a ‘Menyw Ddigidol y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Menyw Ddigidol 2022 (Kerry Ferguson)