Amdanom

Ni yw Gwe Cambrian Web!

Wedi’i lansio yn 2013 gan Kerry Ferguson ac Emlyn Jones, ffurfiwyd Gwe Cambrian Web gydag un nod mewn golwg: creu gwefannau fforddiadwy, dwyieithog ar gyfer busnesau bach.

Mae llawer wedi newid ers hynny, ac mae’r hyn oedd yn dîm o ddau wedi tyfu i fod yn dîm o chwech dros 2021 a 2022.

Nawr, mae Gwe Cambrian Web yn gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau, elusennau a sefydliadau llwyddiannus, gan eu helpu i fynd ar-lein a hyrwyddo eu hunain trwy farchnata digidol, SEO a dylunio gwefannau dwyieithog.

Gyda thîm sydd eisiau gweld mwy o fusnesau bach ar-lein, a chael y Gymraeg a Chymru ar-lein hefyd, gallwch fod yn sicr eich bod mewn dwylo diogel gyda ni.

Cwrdd â’r Tîm!

Kerry Ferguson – Cyfarwyddwr

Ar ôl ennill Gwobr Digital Women for Good yng Ngwobrau Menywod Digidol 2022, ac yn wyneb cyfarwydd iawn i lawer, gall Kerry droi ei llaw at amrywiaeth o bethau – o greu cynnwys, siarad mewn cynadleddau, rhedeg sesiynau hyfforddi a dylunio gwefannau newydd ar gyfer cleientiaid.

Mae Kerry yn diwtor yn yr adran Dysgu Gydol Oes Aberystwyth Lifelong Learning yn Brifysgol Aberystwyth. Swydd wych i rywun sy’n mwynhau cwrdd â phobl newydd!

Emlyn Jones – Cyfarwyddwr Technegol

Fel “Athrylith Cyfrifiadurol” go iawn, mae Emlyn wrth ei fodd yn datrys problemau cleientiaid a dod o hyd i ffyrdd o ddod â’i gweledigaeth yn fyw (o ran dyluniad gwefan ac ymarferoldeb). Nid oes cod WordPress na all Emlyn ei greu!

Emlyn oedd prif ddatblygwr Thema Cymru, a lansiwyd yn 2015. Mae Thema yn adnodd ffynhonnell agored ar gyfer defnyddwyr WordPress, sy’n darparu templedi dwyieithog am ddim i’w lawrlwytho. Ariannwyd y prosiect fel rhan o grant digideiddio Llywodraeth Cymru.

Catrin James – Marchnatwr Digidol

Ar ôl ymuno â’r tîm ym mis Mai 2021, mae Catrin wedi setlo i mewn i ochr Marchnata Digidol y busnes ac yn cydweithio ag ystod o gleientiaid ledled Cymru. O redeg ymgyrchoedd tymor byr, i reoli cyfrifon, cwblhau archwiliadau a darparu hyfforddiant, mae Catrin yn mwynhau’r her o hyrwyddo busnesau ein cleientiaid ar-lein.

Dylan Edwards – Cymorth Technegol Gwe

Fel technegydd a datblygwr gwefan, mae Dylan yn gweithio ar amrywiaeth eang o brosiectau. Yn benodol gwefannau sydd ar fin cael eu lansio; delio ag unrhyw ymholiadau technoleg sy’n dod i mewn; yn ogystal â darparu cymorth technegol o ddydd i ddydd i’n cwsmeriaid.

Ei hoff beth am y swydd yw gwneud gwefannau’n fyw gan ei fod yn ymfalchïo yn y gwaith sydd wedi mynd i mewn i’w creu.

Owain Hughes – Rheolwr Prosiect

Mae Owain yn sicrhau bod ein holl brosiectau ar darged, gan wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod beth maen nhw’n ei wneud, ac yn helpu i lyfnhau ein prosesau.

Mae’n debyg hefyd mai Owain fydd yr un sy’n codi’r ffôn pan fyddwch yn cysylltu â Gwe Cambrian Web!

Lowri Faber – Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae gan Lowri brofiad helaeth o weithio yn y diwydiant, ar ôl rhedeg amrywiaeth o broffiliau cyfryngau cymdeithasol a chreu cynnwys fideo a darlunio gwreiddiol ar gyfer cleientiaid.

Eu hoff beth am y swydd yw’r rhyddid creadigol sydd ynghlwm wrth ysgrifennu a dylunio gwahanol ddyluniadau ar gyfer cwsmeriaid amrywiol!

Gwobrau & Achrediadau’r Cwmni

Enillydd ‘Digital Woman for Good Award’ yng Ngwobrau Menywod Digidol 2022 (Kerry Ferguson)

Rhestr Fer ar gyfer ‘Entrepreneur y Flwyddyn’, ‘Model Rôl y Flwyddyn’ a ‘Menyw Ddigidol y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Menyw Ddigidol 2022 (Kerry Ferguson)

Yn ail yng Ngwobrau Busnes Gwledig Cymru a Gogledd Iwerddon: Busnes Digidol, Cyfathrebu a’r Cyfryngau Gorau 2019.

Cyrhaeddodd rownd derfynol ‘Gwobr Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru 2019

Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Micro Fusnes y Flwyddyn yng Ngwobrau Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru 2019

Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Cymru 2018

Cyrhaeddodd rownd derfynol y Categori Busnes Bach yng Ngwobrau Busnes Gorllewin Cymru 2019

Ar y rhestr Top 100 #iAlso f:Entrepreneur 2019