Cyfieithu

Os ydych chi’n chwilio am wefan ddwyieithog ar gyfer eich busnes neu sefydliad, gallwn ni helpu.

Sefydlwyd Gwe Cambrian Web i gynnig gwefannau fforddiadwy, dwyieithog. Nid ydym yn codi tâl ychwanegol i ychwanegu’r nodweddion ar gyfer gwefan Gymraeg. Mae hyn wedi’i gynnwys yn y gost.

Rydym yn cynnig gwasanaethau cyfieithu Saesneg i Gymraeg.

Os nad ydych yn gallu cyfieithu cynnwys eich gwefan i’r Gymraeg, gallwn wneud hyn ar eich rhan hefyd. Am gyfieithiadau Saesneg i Gymraeg, rydym yn codi tâl £95.00 pob 1000 o eiriau (heb TAW). Rydym yn sicrhau bod y cynnwys a gyfieithir yn gyfeillgar i’r wefan, yn enwedig o ran optimeiddio peiriannau gwe (SEO).

Am ragor o wybodaeth am gyfieithiadau, cysylltwch os gwelwch yn dda.

Mae holl staff Gwe Cambrian Web yn rhugl yn y Gymraeg. Gallwn ddarparu gwasanaeth cwbl Gymraeg i chi o’r dechrau i’r diwedd.