Awdit Cyfryngau Cymdeithasol

A oes angen ychydig mwy o ffocws ar eich cyfryngau cymdeithasol? Efallai nad ydych chi’n siŵr lle gallwch chi wella?

Mae awdit yn ffordd wych o ddangos i chi ble rydych chi ar hyn o bryd, pa welliannau y gellir eu gwneud a hefyd helpu ar gyfer newidiadau yn y dyfodol. Ystyriwch ni fel pâr ychwanegol neu fel llygaid ffres ar eich platfformau, yma i gynnig cymorth a chyngor yn seiliedig ar eich ymdrechion presennol.

Awdit Marchnata Digidol a Cyfryngau Cymdeithasol

Mae bob amser yn dda cael ail bâr o lygaid ar eich marchnata digidol a’ch cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig os ydych chi am ailffocysu a mynd â’ch marchnata i’r lefel nesaf.

Mae ein harchwiliadau yn edrych yn fanwl ar eich ymdrechion cyfryngau cymdeithasol, ac yn darparu system goleuadau traffig o gamau ar gyfer gwelliant i chi.

Platfform priodol

Cysondeb brand

Amrywioldeb post

Defnydd o'r platfform(au)

Dadansoddi cynnwys

Ymgysylltu â'r gynulleidfa

Gweithio tuag at eich nodau

Guestlink is Closing!

Do you or somebody you know use guestlink as a booking system?

Guestlink is closing on the 31st of March 2023.