Mae gwefannau wedi dod yn bell yn eu hanes cymharol fyr. Ers y 90au cynnar, mae gwefannau wedi datblygu o fod yn daflenni gwybodaeth hynod syml i weithiau celf deinamig, bywiog sy’n llawn graffeg a fideos tra’n darparu ddigonedd o wybodaeth.

Nid gwefannau yn unig sydd wedi newid. Mae’r ffordd rydyn ni’n cyrchu gwefannau wedi newid yn ddirfawr. Mae pobl wedi mynd o ddefnyddio un uned sefydlog, i ddefnyddio sawl dyfais – o ffonau sy’n ffitio yn ein pocedi i gyfrifiaduron sy’n gallu llenwi hanner desg. Arweiniodd hyn at her newydd i ddylunwyr gwefannau a datblygwyr, gwneud gwefannau’n ymatebol i ddyfeisiau.

Felly, beth yw gwefan ymatebol?

Yn ei hanfod, mae gwefan ymatebol yn gweithio i ffitio o fewn maint unrhyw ddyfais benodol. Mae hyn yn golygu bod gwefan yn cydnabod yn awtomatig pa fath o ddyfais sy’n cael ei defnyddio i gael mynediad iddo, a bydd yn newid ei dudalennau, testun, a delweddau i gyd-fynd â’r ddyfais honno. Beth mae hyn yn caniatáu yw bod gwefan yn edrych yn broffesiynol a gweithio’n iawn pa bynnag ddyfais y dewisodd pobl gael mynediad iddyn nhw.

Pam fod angen i mi gael gwefan ymatebol?

Gall y ffordd y mae eich gwefan yn edrych olygu’r gwahaniaeth rhyngoch chi’n gwneud gwerthiant/ennill cleient neu eu colli i gystadleuydd. Efallai y bydd eich gwefan yn edrych yn berffaith ar eich cyfrifiadur desg, ond unwaith y byddwch yn ei agor ar ffôn, gallai fod yn hollol aneglur os nad yw wedi’i wneud yn ymatebol. Gyda 92% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yn defnyddio ffonau i gael mynediad i’r we, sy’n cyfrif am 60% o draffig gwefan y byd mae hon yn farchnad rhy fawr i fethu allan arni! Mae sicrhau bod eich gwefan yn ymatebol yn caniatáu ichi gynnal delwedd gyson ar pob dyfais.

Sut mae sicrhau bod fy ngwefan yn ymatebol?

  1. Torbwyntiau Ymatebol (Responsive Breakpoints): Mae torbwynt yn caniatáu i gynnwys addasu a chyfaddasu i gyd-fynd â’r cydraniad sgrin.
  2. Gridiau Rhwydd (Fluid grids): Mae defnyddio grid rhwydd yn lle mesur picsel yn gosod gwahanol elfennau megis dewislen yn gyfrannol i faint y sgrin yn hytrach na swm sefydlog o bicseli.
  3. Sgriniau cyffwrdd: Mae pob dyfais symudol a rhai gliniaduron yn defnyddio sgriniau cyffwrdd. Bydd gwefannau ymatebol yn graddnodi yn awtomatig i ystyried sgriniau cyffwrdd ar gyfer ymarferoldeb gwefan megis bwydlenni gollwng neu gamau galw i weithredu.
  4. Ffontiau: Dylai meintiau ffont gael eu diffinio gan bob cydraniad sgrin e.e. dylai sgrin â lled lleiaf o 640px fod â maint ffont o 16px.
  5. Themâu a Chynllun: Defnyddio thema neu gynllun sydd wedi’i chynllunio ymlaen llaw o systemau ffynhonnell agored fel WordPress. Mae hyn yn hynod ddefnyddiol pan fydd prosiect yn brin o amser gan ymatebolrwydd eisoes gyda wedi’i adeiladu i’r dyluniad.
  6. Gwirio: Un o rannau pwysicaf unrhyw brosiect yw’r gwiriad ansawdd. Does dim yn wahanol gyda dyluniadau ymatebol, profwch y wefan derfynol ar sawl dyfais i sicrhau bod eich dyluniad yn ymatebol.

Casgliad

Mae’n angenrheidiol yn y byd modern bod gwefannau yn ymatebol. Mae hyn yn caniatáu cysondeb mewn brandio cwmni sydd bron yn hanfodol. Yn enwedig wrth ystyried bod 57% o bobl sy’n defnyddio’r we yn dweud na fydden nhw’n argymell gwefan os nad yw’n edrych yn broffesiynol neu sydd wedi’i ddylunio’n wael. O gofio hyn, gallai sicrhau bod eich gwefan yn ymatebol, hybu neu ddifetha eich delwedd yn y farchnad ar-lein heddiw.

Yn Gwe Cambrian Web byddwn yn sicrhau bod ein holl wefannau yn ymatebol ac yn gweithio ar bob maint sgrin. Mae hyn yn golygu, pan fyddwch chi’n dod atom ar gyfer gwefan, cewch y sicrwydd o wybod y bydd eich gwefan yn gyson ar bob dyfais, heb unrhyw dâl ychwanegol.