Beth sydd yn gwneud gwefan dda?

Beth sydd yn gwneud gwefan dda?

Rhaid i wefan fod yn hawdd i’w defnyddio, wedi ei osod fyny mewn ffordd sydd yn gyrru eich cwsmeriaid i’r llefydd y maent yn chwilio amdano, ag yn hawdd iddynt ffeindio eu ffordd o yno os y mynnent. Mae digod o ystadegau sydd yn dangos i ymwelwyr adael y wefan yn ôl...

Sut i osod eich ebost ar Thunderbird

Thunderbird yw rheolwr ebost sydd ar gael yn rhad ag am ddim. Gellir lawrlwytho Thunderbird o yma. Er mwyn gosod eich cyfrif ebost newydd ar Thunderbird, dilynwch y camau isod. Os cewch unrhyw drafferthion, cysylltwch a ni ar ein ebost. Agorwch Thunderbird Cliciwch ar...