Strategaeth Marchnata Digidol

Strategaeth Marchnata Digidol

Beth yw e? Yn y bôn, cyfres o gamau a gymerir i’ch helpu i gyflawni eich nod marchnata hirdymor yw Strategaeth Marchnata Digidol. Marchnata Digidol: Hyrwyddo busnes a’i gynnyrch a/neu wasanaethau drwy weithgareddau marchnata ar-lein. Gall y rhain gynnwys,...
Esbonio Marchnata Digidol

Esbonio Marchnata Digidol

Beth yw e? A sut y gellir ei ddefnyddio? Oherwydd bod technoleg yn newid yn barhaus, ymddengys nad yw nifer fawr ohonom yn rhy siŵr beth yn union a olygir gan marchnata digidol, a sut y gallwch ei ddefnyddio’n effeithlon er budd twf eich busnes. Yma byddwn yn...