Lansio Gwefan: Milfeddygon Ystwyth

Lansio Gwefan: Milfeddygon Ystwyth

Roedd Milfeddygon Ystwyth yn chwilio am wefan newydd i arddangos eu hystod eang o wasanaethau, ac am gael gwefan sy’n fodern, yn lliwgar ac yn llawn gwybodaeth. Roedd yn bleser gweithio gyda Kate a’r tîm (tîm mawr iawn!) ar y wefan newydd, a chreu gwefan...
Lansio Gwefan: Lleisiau Bach

Lansio Gwefan: Lleisiau Bach

Cychwynnodd 2022 gyda lansiad gwefan newydd, un sydd wedi bod yn hynod ddiddorol i weithio arni. Mae Lleisiau Bach yn dîm sy’n gweithio gyda’i gilydd i rymuso plant fel ymchwilwyr ac eiriolwyr dros newid yng Nghymru. Maent yn defnyddio methodoleg a...
Lansiad gwefan newydd: Curiad

Lansiad gwefan newydd: Curiad

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Curiad ers mis Ebrill 2020 ar ailgynllunio ei gwefan, a sicrhau bod yr ‘ôl-brosesydd’ yn gwneud y gwaith fel y dylai- lawr lwythiadau digidol, cyfyngiadau ar faint bob gwerthiant ac yn y blaen. Mae Curiad yn werthwr cerddoriaeth o...