Blog

Penblwydd hapus i ni yn 8 oed!

Penblwydd hapus i ni yn 8 oed!

Er nad ydyw i weld fawr o amser ers i ni gychwyn ein busnes, mae’n dipyn o sioc sylweddoli ei fod bellach yn 8 mlynedd ers y dechreuad hynny! Mae'n rhyfeddol pa mor bell rydyn ni wedi teithio, o syniad a grybwyllwyd mewn ystafell wely yn gweithio oddi ar liniaduron i...

read more
Lansiad gwefan newydd: Curiad

Lansiad gwefan newydd: Curiad

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Curiad ers mis Ebrill 2020 ar ailgynllunio ei gwefan, a sicrhau bod yr ‘ôl-brosesydd' yn gwneud y gwaith fel y dylai- lawr lwythiadau digidol, cyfyngiadau ar faint bob gwerthiant ac yn y blaen. Mae Curiad yn werthwr cerddoriaeth o...

read more
Gwobrau Cyntaf Aber 2020: Noddi

Gwobrau Cyntaf Aber 2020: Noddi

Rydym YN CARU bod yn rhan o Wobrau Cyntaf Aber First bob blwyddyn. Rhain yw, i’r rhai ohonoch na wŷr, y gwobrau cymunedol a busnes a drefnir gan Menter Aberystwyth. Fel arfer maent yn cael eu cynnal tua mis Mehefin ond gohiriwyd y gwobrau eleni tra bod tîm Menter...

read more
Gwyl Amgueddfeydd Cymru

Gwyl Amgueddfeydd Cymru

Prosiect newydd cyffrous gawsom i weithio arno! Roeddem yn hynod falch i dderbyn y cais i greu'r wefan newydd ar gyfer Gŵyl Amgueddfeydd Cymru (a gynhelir fel arfer bob hanner tymor ym mis Hydref) ar gyfer 2020! Oherwydd Covid-19, roedd yna elfen enfawr o sicrhau y...

read more