Llawenhewch chwi reolwyr cyfryngau cymdeithasol! Mae Twitter wrthi’n profi opsiwn newydd sy’n golygu y byddwch chi’n gallu newid cyfrifon o fewn y broses ateb – felly  nad oes angen i chi fynd ati i newid cyfrif ac yna dod o hyd i’r Trydar / edau er mwyn rhoi sylw arno. Bydd yn eithaf tebyg i ddewis debyg i ddewis pa dudalen byddwch chi’n ymateb ohoni ar Facebook – sydd yn wych!

O Social Media Today – diolch i Matt Navarra a Renz Bernardo

Ymddangos bod y swyddogaeth hon gan rhai defnyddwyr ers tro, ond nid ydym wedi sylwi arno eto ar ein cyfrifon. Mae’n debyg felly rhaid ni fod yn amyneddgar a chroesi bysedd fod hwn yn pasio’r cyfnod prawf.