Blog

WooCommerce 4.0 – diweddariad mawr

WooCommerce 4.0 – diweddariad mawr

Mae WooCommerce 4.0 wedi bod allan ers tro bellach, a chyda hynny daw ffordd hollol newydd i ryngweithio gyda'ch data gwerthu. Byddwn fel arfer yn argymell diweddaru i'r fersiwn ddiweddaraf o WooCommerce cyn gynted ag y gallwch bob amser, ond bu trafferthion gyda...

read more
Gwobrau Busnes Gwledig 2019

Gwobrau Busnes Gwledig 2019

Ddydd Gwener diwethaf roeddem  yng Nghanolfan Catrin Finch yn Wrecsam ar gyfer rowndiau terfynol rhanbarthol Gwobrau Busnes Gwledig 2019 - Cymru a Gogledd Iwerddon. Roeddem wedi cyrraedd rhestr fer - Busnes Gwledig Gorau o safbwynt Digidol, Cyfathrebu neu’r  Cyfryngau...

read more
Marchnata Diog

Marchnata Diog

Mae wastad werth glanhau a chlirio 'nialwch, a mi wnaesom flog am hyn nol adeg y Nadolig. Penderfynais neithiwr i glirio proffil Trydar oedd gennym - i dorri lawr ar y nifer yr ydym yn ei ddilyn i wneud yn siwr fod ein ffrwd llawn gwybodaeth ddefnyddiol, a trydar yr...

read more
Mawrth Technoleg – Casgliad Wythnosol

Mawrth Technoleg – Casgliad Wythnosol

Rydym am gymeryd golwg ar y newyddion ddiweddaraf o fyd technoleg f=dros yr wythnos ddiwethaf. Wrth gwrs, mae'r byd digidol a technolegol yn sydyn iawn, a rydym wedi curadu y straeon yma i rannu gyda chi yr wythnos yma. Technoleg yn eich galluogi i weld carreg o'r...

read more
Creu Cynnwys

Creu Cynnwys

Nid dylunio gwefannau yn unig a wnawn yma! Ers dechrau 2019 rydym wedi bod wrthi fel lladd nadroedd yn hysbysebu ein gwasanaethau creu cynnwys - ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, blogio a chopi yn gyffredinol. Rydym eisioes wedi gweithio gydag amrywiaeth o...

read more
Gefeillio Toiled

Gefeillio Toiled

Rydym yn aml yn chwilio am ffyrdd gwahanol o helpu elusennau, a daethom ar draws y syniad Gefeillio Toiledau y mis diwethaf yn ein hoff far newydd, y Potel a'r Baril/Bottle and Barrel  yn Aberystwyth. Syniad syml, ond un fydd, gobeithio, yn effeithiol iawn. Wedi cael...

read more