Hybu’ch Marchnata – PDF i Lawrlwytho

Hybu’ch Marchnata – PDF i Lawrlwytho

Rydym wedi bod yn gweithio ar PDF ar gyfer helpu busnesau, mudiadau ayyb yn ystod yr amser “od” iawn yma gyda coronafeirws. Mae’r PDF yma yn edrych ar sut gallech hybu eich marchnata arlein, trwy edrych ar Facebook, Trydar, Instagram Continue reading

‘Dwi ddim angen gwefan!

‘Dwi ddim angen gwefan!

Roeddwn yn sgrolio trwy Facebook bore yma, ac roedd ffrind wedi tagio un o’u ffrindiau yn  garedig mewn i bost oedd yn cynnig gweithdai digidol 3 diwrnod. Yr ateb oedd “’Dwi ddim angen gwefan” – digon teg meddyliais, ond Continue reading

Pam fod “Straeon” ar Gynnydd

Pam fod “Straeon” ar Gynnydd

Colofn ddigidol EGO Medi; os ydych chi yn Aberystwyth neu Aberaeron efallai eich bod wedi darllen hwn eisoes!

Mae llawer o bobl yn defnyddio “Straeon” ar eu platfformau cyfryngau cymdeithasol (mae’n nodwedd sy’n gyffredin i Instagram, Facebook, YouTube a mwy), Continue reading

Sut i ddewis enw parth

Sut i ddewis enw parth

Un o’r cwestiynau cyntaf rhaid gofyn bob amser i unrhyw fusnes newydd a lansiad gwefan newydd yw – pa enw parth ydych chi eisiau? Mae’n ymddangos yn rhywbeth hawdd, ond mewn gwirionedd, gall fod yn faen tramgwydd. Mae’n rhaid i Continue reading

Ydy’ch busnes ar Instagram?

Ydy’ch busnes ar Instagram?

Colofn ddigidol Awst EGO- os ydych chi yn Aberystwyth neu Aberaeron efallai eich bod wedi darllen hwn eisoes!

Os ydych chi’n rhedeg busnes a bod gennych bresenoldeb gweithredol ar-lein, dylech feddwl am Instagram a defnyddio straeon. Cyfeirir at Instagram yn Continue reading

Creu Cynnwys

Creu Cynnwys

Nid dylunio gwefannau yn unig a wnawn yma! Ers dechrau 2019 rydym wedi bod wrthi fel lladd nadroedd yn hysbysebu ein gwasanaethau creu cynnwys – ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, blogio a chopi yn gyffredinol. Rydym eisioes wedi gweithio gydag Continue reading

Gefeillio Toiled

Gefeillio Toiled

Rydym yn aml yn chwilio am ffyrdd gwahanol o helpu elusennau, a daethom ar draws y syniad Gefeillio Toiledau y mis diwethaf yn ein hoff far newydd, y Potel a’r Baril/Bottle and Barrel  yn Aberystwyth. Syniad syml, ond un Continue reading

7 Arwydd fod angen gwefan newydd arnoch

7 Arwydd fod angen gwefan newydd arnoch

Mae technoleg a ffasiwn yn newid yn gyson ac yn gyflym, felly bydd angen adfywio’ch gwefan yn y man, neu ddechrau o’r dechrau o ran y dechnoleg y mae’n ei defnyddio, neu’r swyddogaeth y gall ei chynnig. Mae hynny’n berffaith Continue reading

Pam fod Emojis Mor Bŵerus

Pam fod Emojis Mor Bŵerus

Mae’n siŵr i chi glywed neu weld emoji  ar eich taith drwy’r rhyngrwyd, ond sut allwch chi ddefnyddio’r rhain wrth farchnata ar-lein?

Rhywbeth hwyliog oedd Emojis yn wreiddiol, ond dros y blynyddoedd diwethaf maent wedi datblygu i fod yn Continue reading