Wrth gwrs, gwyddom na allwn greu gwefannau ar gyfer pob busnes a sefydliad ledled Cymru, bydd llawer ohonoch yn dod o hyd i ddylunwyr gwefannau  da iawn arall, tra bydd eraill yn creu eu gwefannau eu hunain. Yr hyn y gallwn ei wneud i’ch helpu yw cynnig rhai argymhellion defnyddiol ar gyfer dylunio gwefannau gwych.

 

  1. Gwnewch siwr fod gennych gynllun clir CYN dechrau arni. Bydd hyn yn cynnwys eich “strwythur tudalen” a chynllunio’r cynnwys – heb gynllun da i gychwyn, bydd yn anodd gorffen a lansio’r wefan. Hefyd, ar gyfer gwefannau mwy, heb strwythur da ar y dechrau, bydd  llywio yn anodd ac yn ddryslyd i ymwelwyr.
  2. RHAID i’ch gwefan gyd-fynd â’ch brand! Os nad oes gennych frand yn ei le, bydd hi’n anodd tynnu’r wefan a’ch deunyddiau marchnata eraill at ei gilydd i ffurfio un wefan cydlynol. Gyda brand, gwnewch yn siŵr bod y wefan yn dilyn yr un lliwiau a ffontiau, yn ogystal â chanllawiau eraill a allai fod gennych yn eu lle (er enghraifft, sut mae testun yn cael ei ddefnyddio dros ddelweddau).
  3. Cofiwch gynnwys botymau cyfryngau cymdeithasol er mwyn rhannu – gall hyn fod ar bob tudalen neu os oes gennych blog, ar waelod pob blog. Mae hyn yn rhoi cyfle gwych i ymwelwyr rannu’ch cynnwys i’w ffrindiau ar ystod o platfformau cyfryngau cymdeithasol.
  4. Mae angen pwrpas ar bob tudalen, a’r ffordd hawsaf o ddiffinio pwrpas yw creu botwm ‘Gweithredu’. Er enghraifft, efallai y byddai gwesty eisiau ychwanegu botwm “llogi ar-lein” hawdd ar y tudalennau sy’n berthnasol i lety, neu “holi am le” ar gyfer tudalennau llogi ystafelloedd cynadledda. Gwnewch hi’n hawdd i ymwelwyr ddod o hyd i’r hyn maent eu angen, ac yna gallent gymryd y cam terfynnol hwnnw o gysylltu neu archebu ar unwaith. Byddwn bob amser yn argymell mewnosod cyswllt ffôn ac e-bost yn eich pennyn a’ch troedyn ar bob tudalen, a gwnewch yn siŵr eu bod yn gysylltiedig â’i gilydd ac nid dim ond yn destun gwag!
  5. Crëwch dudalennau cartref hardd. Ie, hardd! Bydd ymwelwyr yn disgwyl oddeutu 4-5 adran felly peidiwch â osgoi dylunio tudalen gartref sy’n golygu bod angen iddynt sgrolio trwyddi, mae hyn bron yn ymateb awtomatig wrth lanio ar wefan y dyddiau hyn. Gwnewch y dudalen gartref yn drawiadol, gyda digon o ddewisiadau llywio i ymwelwyr archwilio o fewn eich gwefan.
  6. Rhaid i’ch gwefan fod yn ymatebol i declynnau symudol a llechen – os nad ydyw, nid yn unig ydych chi’n colli cwsmeriaid sy’n methu eich canfod, ond nid ydych chwaith yn rancio ar beiriannau chwilio ar y dyfeisiau hyn. Yn syml, mae’n rhaid i chi gael gwefan ymatebol, ond peidiwch â gadael i unrhyw un godi tâl ychwanegol arnoch amdano.
  7. Peidiwch â gorlwytho eich dyluniad – mae gwefannau yn 2018 yn lân / gwyn, hawdd eu llywio ac yn daclus. Cadwch hyn mewn cof wrth ddylunio eich gwefan, a gwnewch yn siŵr bod y cynnwys yr hoffech i ymwelwyr ei ddarganfod yn hawdd i gael gafael arno.
  8. Cofiwch y pethau bychain! Yma yn Gwe Cambrian Web rydym yn ymfalchïo ein bod yn cofio’r pethau bychain o ran dylunio gwefannau, a dylech chithau hefyd. Gwnewch yn siŵr bod yr holl rifau ffôn a chyfeiriadau e-bost yn gysylltiedig (yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n defnyddio eich gwefan ar lechen a ffonau symudol), sicrhewch fod yr aliniad yn berffaith ar gyfer y delweddau a’r sliders a bod gennych ddilyniant yn y  mathau o ffont a meintiau drwy’r wefan . Mae cymaint o wefannau gwych yr olwg yn boddi wrth y lan pan na ellir clicio ar gyfeiriadau e-bost neu mae’r delweddau ychydig ar sgiw/ogwydd.