Er mwyn gosod eich cyfrif ebost newydd ar Outlook 2010, dilynwch y camau isod. Os cewch unrhyw drafferthion, cysylltwch a ni ar ein ebost.

 1. Agorwch Outlook 2010
 2. Cliciwch ar “File” -> “Add Account”
 3. Dewisiwch “Manually configure server settings or additional server types”Manually Configure Server Settings Outlook 2010
 4. Llenwch eich manylion cyfrif. Cysidrwch y canlynol:Enter Account Details
  • Your Name – dyma’r enw yr hoffech alw y cyfrif. Gall hwn fod eich enw chi, (John Jones), enw eich busnes (Gwe Cambrian Web), neu enw y cyfrif (Ebost Derbynfa).
  • E-mail Address – cofiwch lenwi yr holl e-bost (e.e. eich eichebost@eichparthenw.co.uk)
  • Account Type -dylai hwn fod yn POP3.
  • Dylai “Incoming Mail Server” a “Outgoing Mail Server” ill gael eu gosod i “mail.”, ynghyd a’ch enw parth (e.e. mail.yourdomain.co.uk)
  • Your username and password have been supplied to you. The username is the FULL email address (e.g. youremail@eichparthenw.co.uk, a NID dim ond enw eich ebost (eichebost).
  • Gwnewch yn siwr fod “Remember Password” wedi ei dicio YMLAEN.
 5. Cliciwch “More Settings…”
 6. Ar y tab “Outgoing Server”, gwnewch yn siwr fod “My outgoing server (SMTP) requires authentication” wedi ei dicio ymlaen, a dewisiwch “Use same settings as my incoming mail server”Use Same Settings as my Incoming Mail Server
 7. Cliciwch OK i gau  “Outgoing Server”.
 8. Cliciwch Next i destio y cyfrif, a’i osod.
 9. Dylwch nawr allu dderbyn a gyrru ebyst o’ch cyfrif newydd!