Pam ddylai eich busnes weithio ar SEO?

Pam ddylai eich busnes weithio ar SEO?

Mewn byd lle mae’r cyfryngau cymdeithasol yn uchel ar y rhestr flaenoriaeth, mae llawer o fusnesau neu sefydliadau bach yn anghofio am bwysigrwydd optimeiddio peiriannau chwilio (SEO). Felly,  dyma flog byr gyda rhai ffeithiau SEO rhyfeddol,  fydd yn Continue reading

Pa Mor Hir Ddylai Post Blog Fod?

Pa Mor Hir Ddylai Post Blog Fod?

Bydd cleientiaid yn aml yn gofyn i ni beth allent wneud i “gael canlyniadau gwell ar Google?” … ac un o’n hargymhellion yw blogio. Mae’n ffordd eithaf hawdd  o ddiweddaru rhywfaint o gynnwys  eich gwefan, rhywbeth mae peiriannau Continue reading

Byddwch Yn Fwy’ch Hun

Byddwch Yn Fwy’ch Hun

Byddwch yn Fwy’ch Hun (Be More You) yw ein harwyddair ar gyfer 2019, ond beth a olygir wrth hyn? Mae’n ymwneud â sicrhau fod eich brand yn ddilys, pwnc a grybwyllwyd gennym  eisoes nifer o weithiau yn Continue reading

Beth yw SEO?

Beth yw SEO?

Optimeiddio’ch Peiriant Chwilio/Search Engine Optimisation neu SEO yw’r broses trwy y gellir wella gwelededd gwefan neu dudalen we mewn canlyniadau chwilio organig.  Yn syml, y gorau eich SEO,  yr uwch eich safle ar beiriannau chwilio, ac orherwydd  Continue reading