Roeddwn wrth fy modd i dderbyn gwahoddiad i fod yn rhan o banel yn y Ffair Gymraeg yn y Gweithle a drefnwyd gan Cered yng Nghastell Aberteifi ar y 4ydd o Hydref. Mae’r panel yn ymwneud â “Rhannu Arfer Gorau”, ac mae’r diwrnod yn  argoeli i fod yn ddigwyddiad rhwydweithio gwych ar gyfer perchnogion busnes yng nghanolbarth Cymru. Cewch fwy o wybodaeth trwy ddilyn y ddolen i’r digwyddiad Facebook isod = bydd digon o stondinau gwybodaeth yn ogystal â chyfle i siarad â pherchenogion busnes ac aelodau tîm Cered!

https://www.facebook.com/events/520196168445777/