Yr wythnos diwethaf,  cafwyd diweddariad arall ar Facebook, yn ymwneud yn bennaf â’r adrannau grwpiau. Cythruddodd hyn lawer – efallai am resymau dilys.

Beth oedd y diweddariad yn ei wneud? Ar yr olwg gyntaf, ymdebygai  bod rhai cannoedd o aelodau wedi’u dileu o rai grwpiau. Ond o edrych yn ddyfnach roedd yn stori wahanol – fel y gwyddoch, gallwch ychwanegu pobl i grwpiau heb eu caniatâd. Mae hyn yn rhywbeth sy ‘chydig o boen ar Facebook, lle mae hi’n hawdd ychwanegu aelodau newydd i grwpiau na fyddent erioed â diddordeb ynddynt. Symudodd y diweddariad hwn bobl a oedd wedi cael eu hychwanegu i grwpiau ond ERIOED  wedi ymweld â hwy, i adran “wahoddedig”. Mae hyn yn caniatáu i weinyddwyr y grŵp anfon atgoffyn i’r aelodau gwahoddedig, yn gofyn iddynt naill ai “ymuno” yn iawn, neu gellir eu tynnu ffwrdd. Yn ein barn ni mae hyn yn gam ymlaen gan Facebook.

Guestlink is Closing!

Do you or somebody you know use guestlink as a booking system?

Guestlink is closing on the 31st of March 2023.