Yn gynharach yn y mis, fe lansiwyd gwefan Direct Bees, busnes newydd wedi ei leoli yn  Harlech, Gogledd Cymru.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Darren ac Anj am ychydig fisoedd ar eu gwefan newydd, yn ogystal â brandio logo newydd a chardiau busnes, cwrs cyflym mewn marchnata cyfryngau cymdeithasol a hyfforddiant WordPress. Mae’r wefan yw hyrwyddo cadw gwenyn, ond hefyd yn gwerthu cynhyrch fydd yn annog pobl i gadw gwenyn a dod yn Wenwynwyr hefyd. O’r cychwyn, y syniad oedd creu gwefan ac ymdeimlad organig a chyfeillgar iddi gyda’r modd i dyfu ac esblygu gyda’r busnes yn y dyfodol.

Bu’n bleser llwyr i weithio’n agos ar y lansiad busnes newydd hwn, ac rydym yn dymuno pob llwyddiant i Darren ac Anj yn y fenter newydd!